Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 283)(indskriftid: 283)

Thumbnails af billeder:

Stamdata:

Titel: Bjäresjö-sten 1

Fundomstændigheder:
På Skonvigs tid sad stenen i den østre kirkegårdsmur i Bjäresjö. og ingen vidste hvorfra den var flyttet. Også ved Skonvigs undersøgelse var toppen afslået.

Opbevaringssted: Stenen blev udtaget fra kirkegårdsmuren v. Bjäresjö kirke, og rejst på kirkegården 1994. De nye mål stammer fra undersøgelsen ved denne lejlighed.

Genstandstype: Runesten.

Anvendelse: Runesten genanvendt som bygningssten i kirkegårdsmur.

Ejerinstitution: Kirken (menighedsrådet)

Datering: 970-1020

Dateringssikkerhed: Nogenlunde Sikker.

Dateringskommentar: Rune- og sprogtypologisk datering.

Fundsted: Skåne län (Amt), Herrestads (Herred), Bjäresjö (Sogn). Nr.: SV0802

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
1627, kendt siden

Arkæologisk periode: Yngre vikingetid.

Overordnet materiale: Sten.

Underordnet materiale: Granit.

Dimensioner: 130cm

Bredde: 126 cm

Tykkelse: 53 cm

Oprindelige mål: Mål fra undersøgelsen ved flytningen i 1994.

Tilstand: Toppen af stenen er slået af.

Indskrift(er):

DK nr.: Sk 29

Dansk oversættelse:
Kåre satte ... sten efter Olfun(?)/Alfwin(?).

English translation:
Kári placed the stone ... in memory of Alfvin(?)/Ǫlfun(?).

Transskription:
Kāri satti stæin ... øftiR Ǫlfun(?)/Alfvin(?).

Translitteration:
: kari : sati : stain ... uftiR : aulfun :

Ornamenteret: Ja.

Ornamenteringens udformning:
To meget små cirkler ved enden af runebåndet.

Særlige tegn: Stole-s.

Runetypologi:
Vikingetid (V).

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Olddansk.

Runehøjde: 10,5-12,8 cm

Skilletegnstype(r): Et kryds.

Skriftordning: Indskriften med rammestreger begynder i stenens nederste venstre hjørne og følger stenens kontur.

Indskriftplacering:
På stenens ene bredside.

Autenticitet: Ægte.

DR-nr.: 287

DRM-nr.: IV, 11