Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 427)(indskriftid: 427)

Thumbnails af billeder:

Stamdata:

Titel: Bjørnsholm-brakteat

Fundomstændigheder:
Brakteaten tilhører et depot fundet i tørv fra Bjørnsholm mose i 1841. De øvrige genstande omfatter en C- og to F-brakteater.

Genstandstype: Brakteat.

Genstandstypekommentar: C-brakteat

Ejerinstitution: Nationalmuseet
Frederiksholms Kanal 12
1220 København K.
Danmark

Inventarnr.: 5938

Datering: 450-540

Dateringssikkerhed: Nogenlunde Sikker.

Fundsted: Ålborg (Amt), Års (Herred), Overlade (Sogn). Nr.: 120809

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
1841

Arkæologisk periode: Ældre germansk jernalder.

Overordnet materiale: Metal.

Underordnet materiale: Guld.

Oprindelige mål: Diameter: 36mm

Tilstand: God stand, trods en lang tynd rids

Indskrift(er):

DK nr.: NJy IK 25

Dansk oversættelse:
...

English translation:
...

Transskription:
...

Translitteration:
h-ht(t)l(l)

Ornamenteret: Ja.

Ornamenteringens udformning:
Motivet viser en venstrevendt menneskefigur med en stor, flot skraveret og perlebesat hårpragt, som har sløjfe i nakken. Mandsfigurens venstre hånd holder om halsen på et foranstående, ligeledes venstrevendt, haleløst dyr med et øre. Over dyrets næseryg, i ansigtets øjenhøjde, ses en højrevendt fugl med krum næb. Bag mandsfiguren, på hårpragtens sløjfe, står ligeledes en fugl med krum næb; det typiske motiv er ellers at hårpragtens hale munder ud i fuglens hoved. Menneskefigurens hånd på dyrets hals er en detalje, vi genfinder på flere brakteater; bl.a. Maglemose 3, IK300, Fyn 1, IK58, de to stempel-identiske Over Hornbæk 1 og Sjælland 4, IK154,1, IK154,2, og de tre stempel-identiske Hesseager brakteater og Fyn 3, IK75,1, IK75,2, IK75,3. Alle iøvrigt, på forskellig motivmæssig vis, nært beslægtede (Imer 2014:19; Hauck et al. 1985:Bd.1:55).

Runetypologi:
Urnordisk (U).

Runetypologisikkerhed:
Usikker.

Sprogtype(r): Utolket.

Skilletegnstype(r): Ingen skilletegn.

Indskriftplacering:
Placeret sporadisk rundt lang motivets rand.

Autenticitet: Ægte.

DR-nr.: BR27