Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 801)(indskriftid: 801)

Thumbnails af billeder:

Stamdata:

Titel: Bjerring-sten

Fundomstændigheder:
Runestenen blev fundet med runesiden opad, 15 cm under gulvet i våbenhuset i Bjerring Kirke under en hovedrestaurering i 1996. Den lå foran norddøren, delvis som fundament for den store romanske søjleportal. I forbindelse med stenens udtagning af kirkefundamentet foretog arkæolog Mette Iversen fra Viborg Stiftsmuseum mindre udgravninger, som afslørede yngre begravelser i nærheden af runestenen uden sammenhæng med denne.

Opbevaringssted: Våbenhuset i Bjerring kirke.

Genstandstype: Runesten.

Anvendelse: Runesten tilhugget og genanvendt som tærskelsten under søjleportalen i Bjerring Kirke (nordindgang).

Ejerinstitution: Kirken (menighedsrådet)

Inventarnr.: Fredningsnummer 211143

Sb-nr.: 35

Datering: 970-1020

Dateringssikkerhed: Nogenlunde Sikker.

Dateringskommentar: Sprog- og runetypologisk datering. Stilhistorisk tyder maskefragmentet i *Mammen-stil på bagsiden af stenen på en datering til slutningen af 900-tallet. Det er fristende at sætte stenen i forbindelse med den usædvanligt rige krigergrav i nabosognet, "Mammengraven", der dendrokronologisk er dateret til 970/71.

Fundsted: Viborg (Amt), Middelsom (Herred), Bjerring (Sogn). Nr.: 130701

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
1996

Arkæologisk periode: Yngre vikingetid.

Overordnet materiale: Sten.

Underordnet materiale: Granit/gnejs.

Dimensioner: 225 cm

Bredde: 85-135 cm

Tykkelse: 35 cm

Oprindelige mål: Stenen er kløvet og den oprindelige højde må således antages at have været hen ved 3-3,5 m

Tilstand: Stenen er kløvet både foroven og forneden i forbindelse med at den skulle genbruges som tærskelsten. Foroven har det medført teksttab i flere af runelinjerne, ligesom toppen af masken på bagsiden mangler. Også forneden ses et stort stykke at være kløvet bort. Der kunne påvises rødgule *farvespor (mønje) i masken (Iversen 2000:11; Bertelsen 2003: 18)


Litteraturhenvisning(er):


Iversen, Mette 2000 : Fra Runesten til Runesten i Midtjylland. p. 9-11. Viborg

Bertelsen, Lise Gjedssø 2003 Jens Vellev (2003): Maskesten i sen vikingetidskunst Romanske Stenarbejder 5 p. 17-38. Hikuin Moesgård, Højbjerg


Stikord:


Mammenstil
Farve.
Maske
Farvespor

Indskrift(er):

DK nr.: MJy 10

Dansk oversættelse:
Thorgun, Karlungs/Karungs(?) datter, rejste [denne] sten efter Thore, sin mand, Tholfs søn, på St(?)...; men Tue Smed, hans frænde (slægtning), huggede. Stenen ... fra stedet, men(?) ... Ingulv(?) ...

English translation:
Þórgunnr Kǫrlungr's/Kǫrungr's daughter raised this stone in memory of Þórir, her husband, Þólfr's son from St-... And Tófi Smiðr, his kinsman, cut [this stone]. [May this] stone ... from this place, and (?) ... Ingulfr(?) ...

Transskription:
Þorgunnr Karlungs/Karungs dottiR resþi sten þ[annsi](?) æft Þori, wær sin, Þolfs sun, a St... Æn Tofi Smiðr hio, frændi hans. Sten ... u-iltr/viltr(?) oR stað, æn(?) ... Ingul[fR](?) ...

Translitteration:
Side A : þurkuntr : karuks : tutiR : risþi : stin : (þ)... | aft : þuri : uir sin : þulfs : sun : ą : st... | ian : tufi : smiþr : hiu : frinti : hns : | : stin : ---... : uiltr : auR : (s)taþ : ia(n) ... | : stuk- : (u)(r)t--R (:) --n : a---- (:) -ir(þ/b) : Side B i(k)(u)(l)- ...in

Ornamenteret: Ja.

Ornamenteringens udformning:
På stenens bagside findes en *maske i Mammenstil med *farvespor.

Oversættelses- og sagkommentar:
Tolkningen af sidste del af indskriften er meget usikker (jf. Stoklund 1997).

Læsningskommentar:
Indskriften begynder i midterlinjen, og linjefølgen er lidt usikker; men fra venstre mod højre synes den at være (6)5-4-1-2-3.

Runetypologi:
Vikingetid (V).

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Olddansk.

Runehøjde: 17-23 cm

Skilletegnstype(r): To punkter.

Skriftordning: Alle linjer læses nedefra og op. Indskriften er parallelordnet og starter i midterste tekstbånd, dernæst læses tekstbåndet til højre for midten og så det yderst til højre, tilbage til tekstbåndet til venstre for midten og sidst det yderste venstre tekstbånd, før tilføjelsen - eventuelt en sekundær indskrift - på smalsiden til venstre for den øvrige indskrift.

Indskriftplacering:
På stenens bredside og på den tilstødende venstre smalside.

Autenticitet: Ægte.

Andet nr.: AUD1996;274