Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 13)(indskriftid: 13)

Thumbnails af billeder:

Stamdata:

Titel: Bjolderup-gravsten

Fundomstændigheder:
Omtales først som dørtrin til kirken, siden har den været del af kirkegårdsdiget, er blevet flyttet ind i våbenhuset, og 1841 blev den flyttet til museet i Kiel.

Opbevaringssted: Stenen blev i 1986 skænket af Schleswig-Holsteinisches Landesmuseum til den danske stat og overflyttet fra museet på Gottorp Slot til Bjolderup Kirkes våbenhus.

Genstandstype: Gravsten.

Anvendelse: Gravsten genanvendt som bygningselement i kirke.

Ejerinstitution: Kirken (menighedsrådet)

Sb-nr.: 87

Datering: 1100-1250

Dateringssikkerhed: Nogenlunde Sikker.

Dateringskommentar: Arkæologisk datering til romansk tid.

Fundsted: Åbenrå (Amt), Rise (Herred), Bjolderup (Sogn). Nr.: 220201

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
Før 1717

Arkæologisk periode: Ældre middelalder.

Overordnet materiale: Sten.

Underordnet materiale: Granit.

Dimensioner: 186 cm

Bredde: 71 cm

Tykkelse: 14-27 cm

Oprindelige mål: Bredden er målt foroven.

Indskrift(er):

DK nr.: SJy 61

Dansk oversættelse:
Keld Urne ligger her.

English translation:
Ketill Urni lies here.

Transskription:
Kætil Urnæ liggir her.

Translitteration:
ketil urnæ ligir hir

Ornamenteret: Ja.

Ornamenteringens udformning:
På hovedet i forhold til de reliefhuggede runer er et reliefhugget livstrækors med 3 rødder og 4 blade med økseformet afslutning.

Oversættelses- og sagkommentar:
Slægten Urne er en gammel slesvigsk adelsslægt (Laur 2006: 39)

Runetypologi:
Middelalder (M).

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Gammeldansk.

Runehøjde: Ca. 15 cm

Skilletegnstype(r): Ingen skilletegn.

Skriftordning: En linje tværs over stenens hovedende med runetoppene mod korset.

Indskriftplacering:
På ligstenens overside.

Autenticitet: Ægte.

DR-nr.: 14

DRM-nr.: VI, 8