Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 372)(indskriftid: 372)

Thumbnails af billeder:

Stamdata:

Titel: Bodilsker-sten 4

Alternativ titel: Bodilsker-stenen I

Fundomstændigheder:
Stenen blev opdaget i Bodilkirkens tårn i sydmuren under murpudsen, 60 cm over jorden.

Opbevaringssted: Stenen er endnu anbragt i liggende stilling i muren i Bodilskirke. Pudsen er fjernet og stenens bredside er synlig.

Genstandstype: Runesten.

Anvendelse: Runesten genanvendt som bygningselement i kirke.

Ejerinstitution: Kirken (menighedsrådet)

Datering: 1025-1075

Dateringssikkerhed: Sikker.

Dateringskommentar: Runestenen hører til gruppen af bornholmske sten fra overgangsperioden mellem vikingetid og middelalder. Rune- og sprogtypologisk hører den til blandt de ældre sten i gruppen.

Fundsted: Bornholms (Amt), Bornh.Sønder (Herred), Bodilsker (Sogn). Nr.: 060201

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
1883

Arkæologisk periode: Overgangen vikingetid/middelalder.

Overordnet materiale: Sten.

Underordnet materiale: Granit.

Dimensioner: 195 cm

Bredde: Største 54 cm

Oprindelige mål: Da stenen ikke har været udtaget, kendes målet for tykkelsen ikke.

Tilstand: Stenen er noget skadet langs venstre kant set i forhold til indskriftsiden.


Stikord:


Rejserformel

Indskrift(er):

DK nr.: Bh 16

Dansk oversættelse:
... lod hugge stenen efter Thorfast, deres broder, og Gudke.

English translation:
... had the stone cut in memory of Þorfastr, their brother, and Guðki.

Transskription:
... lētu h[aggva] stēn æftiR Þōrfast, brōður sinn ok Guðki.

Translitteration:
...-a-- (:) (l)itu : h-(-)- : s(t)ain : eftiR : þurfast : bruþur | sin | auk : kuþki

Ornamenteret: Nej.

Oversættelses- og sagkommentar:
Indskriften er en *rejserformel. Flertalsformen "letu" viser, at der har været flere end en stenrejser.

Læsningskommentar:
Runerne "sin" er ristet vinkelret set i forhold til den sidste r-rune i "bruþur". Det er i translitterationen markeret som et egentligt linjeskift.

Tolkningskommentar:
Efter verbet "letu" 'de lod' kan verbet haggva 'hugge' sikkert restitueres. Runeformen "auk" er tidligere tolket som en h-løs form af samme verbum (Wimmer, Moltke 1985:518 f.), men af flere grunde må konjunktionen "ok" foretrækkes (Källström 2007: 126 og 340). Om personnavnet Guðki (med det sjældne -k-suffiks) henvises til Peterson (2007: 86)

Runetypologi:
Senvikingetid (V).

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Olddansk.

Runehøjde: 5,8-6,5 cm

Skilletegnstype(r): Enkelt punkt.

Skriftordning: Indskriften er indfattet i et konturordnet rammebånd og begynder nederst til venstre. En sekvens står uden for rammebåndet i højre side (indhugget vinkelret set i forhold til rammebåndet), selvom rammelinjen er ført helt til stenens bund. Et lodret appendiks uden rammebånd er indhugget midt på stenen og skal læses ovenfra og nedefter.

Indskriftplacering:
På stenens bredside.

Autenticitet: Ægte.

DR-nr.: 377

DRM-nr.: V, 14