Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 373)(indskriftid: 373)

Thumbnails af billeder:

Stamdata:

Titel: Bodilsker-sten 5

Alternativ titel: Bodilsker-stenen IV

Fundomstændigheder:
Stenen blev fundet i Bodilskirke i forbindelse med ombygning. Den lå i grundmuren i kirkeskibets nordmur med indskriftsiden nedad. I forbindelse med kløvning ved optagelsen blev runerne opdaget.

Opbevaringssted: Stenen står i Bodilskirkens våbenhus.

Genstandstype: Runesten.

Anvendelse: Runesten genanvendt som grundsten i kirke.

Ejerinstitution: Kirken (menighedsrådet)

Datering: 1075-1125

Dateringssikkerhed: Sikker.

Dateringskommentar: Runestenen hører til gruppen af bornholmske sten fra overgangsperioden mellem vikingetid og middelalder. Stilhistorisk hører den til blandt de yngste sten i gruppen.

Fundsted: Bornholms (Amt), Bornh.Sønder (Herred), Bodilsker (Sogn). Nr.: 060201

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
1911

Arkæologisk periode: Overgangen vikingetid/middelalder.

Overordnet materiale: Andet.

Underordnet materiale: Ubestemt.

Dimensioner: 370 cm

Bredde: 44 cm

Tykkelse: 40 cm

Oprindelige mål: Højden er den fulde højde. I dens nuværende placering måler stenen 357 cm over gulvet.

Tilstand: Stenen, der blev kløvet ved optagningen, hvor også stenfliser røg af, er sat sammen igen.


Stikord:


Runeslange
Kors
Sjæleformel
Rejserformel

Indskrift(er):

DK nr.: Bh 17

Dansk oversættelse:
Esbern lod rejse stenen efter Botfrid sin kone. Gud lette (hendes) ånd for evigt.

English translation:
Ásbjǫrn had the stone erected in memory of Bótfríðr, his wife. God relieve her spirit eternally.

Transskription:
Āsbiarn lēt rētta stæin æftiR Bōtrīðu, kunu sīna. Guð lēttin and ē.

Translitteration:
asbiarn : lit : rita stain iftiR : butirþu : kunu : sina : kuþ : litin : ant : i

Ornamenteret: Ja.

Ornamenteringens udformning:
*Runeslange med hoved (set i profil med mandelformet øje) og hale, der snor sig sammen i en ottetalsformation nederst. Et *Skt. Georgskors ses midt på fladen øverst.

Oversættelses- og sagkommentar:
Indskriften er opbygget af en *rejserformel efterfulgt af en *sjæleformel. Indskriften har flere lighedspunkter med svenske indskrifter - brugen af verberne létta og rétta eksempelvis.

Tolkningskommentar:
Kvindenavnet har været forklaret som "Botriþu", en sammensætning af Bót + ríða (DR). Mere sandsynlig er en sammensætning Bót + fríðr (med svind af f-), men bortirþu udviser under alle omst. metatese. Akkusativendelsen -u skyldes enten afsmitning fra dativ sg. eller analogi med svagtbøjede on-stammer, jf. Peterson 1981: 134 ff. samt 2007: 48.

Særlige tegn: Både a-runer og n-runer er ensidige.

Runetypologi:
Senvikingetid (V).

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Olddansk.

Runehøjde: 4,2-5,7 cm

Skilletegnstype(r): Enkelt punkt.

Skriftordning: Indskriften i *runeslangen begynder nederst til venstre.

Indskriftplacering:
På stenens bredside.

Autenticitet: Ægte.

DR-nr.: 378