Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 433)(indskriftid: 433)

Thumbnails af billeder:

Stamdata:

Titel: Bolbro-brakteat 1

Fundomstændigheder:
Brakteaten tilhører et depot bestående af i alt ca. 50 dele fundet ved drænarbejde 1852. Udover to runebrakteater Bolbro 1, Fyn IK 13,2, og Bolbro 2, Fyn IK 31) omfatter depotet syv indskriftløse C-brakteater, IK 30, 37 stykker ringguld og to gulddråber.

Genstandstype: Brakteat.

Genstandstypekommentar: B-brakteat

Ejerinstitution: Nationalmuseet
Frederiksholms Kanal 12
1220 København K.
Danmark

Inventarnr.: 12430

Sb-nr.: 30

Datering: 450-540

Dateringssikkerhed: Nogenlunde Sikker.

Fundsted: Odense (Amt), Odense (Herred), Odense (Sogn). Nr.: 080407

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
1852

Arkæologisk periode: Ældre germansk jernalder.

Overordnet materiale: Metal.

Underordnet materiale: Guld.

Oprindelige mål: Diameter: 25,1mm

Tilstand: God stand; enkelte ujævnheder. Randtråden lapper indover den oprindelige motivflade.


Litteraturhenvisning(er):


Hauck et al (red.). 1985 K. Hauck; M. Axboe; U. Clavadetcher; K. Düwel og L. von Padberg (1985): Die Goldbrakteaten der Völkerwanderungszeit: 1,2 Ikonographischer Katalog (IK 1, Text). p. 37. Wilhelm Fink Verlag, München.

Indskrift(er):

DK nr.: Fyn IK 13,2

Dansk oversættelse:
...

English translation:
...

Transskription:
...

Translitteration:
Rlut : eaþl lauR * owa

Ornamenteret: Ja.

Ornamenteringens udformning:
Brakteaten viser en venstrevendt, på knæ siddende menneskefigur, hvis højre hånd er hævet mod ansigtets hage/læber, og den venstre dækker over figurens skød. Figuren bærer en perlebesat hårpragt og har fuldskæg. Bag figurens hoved, ved skulder/arm, ses et triskele-agtigt tegn og ved armhulen en korsform. Mellem figurens ben er der indpræget tre perler, omsluttet af cirkler, og to på figurens bryst. Udfor den hævede hånd og, måske kyssende, - mund ses yderligere en prik omsluttet af en cirkel. Brakteaten tilhører motivkredsen; Han med en sværgende gestus. Brakteaten er stempel-identisk med Vedby, IK13,3, og Allesø, IK13,1. Desuden er den både ikonografisk og indskriftsmæssigt beslægtet med Darum 4, IK129,2, Nebenstedt 1,IK28, Nebenstedt 2, IK129,1, og et ubekendt fund, IK361, (Hauck et al. 1985:Bd.1:37).

Læsningskommentar:
Translitterationen * angiver swastika

Runetypologi:
Urnordisk (U).

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Urnordisk.

Skilletegnstype(r): To punkter.

Skriftordning: Venstrevendt

Indskriftplacering:
Indskriften er indpræget langs randornamentiken på henholdsvis venstre- og højre side af den centrale menneskefigur.

Autenticitet: Ægte.

DR-nr.: BR38

KJ nr.: 113