Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 433)(indskriftid: 433)

Thumbnails af billeder:

Stamdata:

Titel: Bolbro-brakteat 1

Fundomstændigheder:
Brakteaten tilhører et depot fundet ved udgravningen af et drænsystem i 1852. De øvrige genstande omfatter Bolbro 2 (DK Fyn IK31), 7 C-brakteater analoge til (IK30), 37 stk. ringpenge af guld, to små guldklumper (hvoraf den ene mangler).

Genstandstype: Brakteat.

Genstandstypekommentar: B-brakteat

Ejerinstitution: Nationalmuseet
Frederiksholms Kanal 12
1220 København K.
Danmark

Inventarnr.: 12430

Dateringssikkerhed: Sikker.

Fundsted: Odense (Amt), Odense (Herred), Odense (Sogn). Nr.: 080407

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
1852

Arkæologisk periode: Ældre germansk jernalder.

Overordnet materiale: Metal.

Underordnet materiale: Guld.

Oprindelige mål: Diameter: 25,1mm

Tilstand: God stand; enkelte ujævnheder. Randtråden lapper indover den oprindelige motivflade.


Litteraturhenvisning(er):


Hauck et al (red.). 1985 K. Hauck; M. Axboe; U. Clavadetcher; K. Düwel og L. von Padberg (1985): Die Goldbrakteaten der Völkerwanderungszeit: 1,2 Ikonographischer Katalog (IK 1, Text). p. 37. Wilhelm Fink Verlag, München.

Indskrift(er):

DK nr.: Fyn IK13,2

Dansk oversættelse:
...

English translation:
...

Transskription:
...

Translitteration:
Rlut : eaþl lauR * owa

Ornamenteret: Ja.

Ornamenteringens udformning:
Brakteaten viser en venstrevendt, på knæ siddende menneskefigur, hvis højre hånd er hævet mod ansigtets hage/læber, og den venstre dækker over figurens skød. Figuren bærer en perlebesat hårpragt og har fuldskæg. Bag figurens hoved, ved skulder/arm, ses et triskele-agtigt tegn og ved armhulen en korsform. Mellem figurens ben er der indpræget tre perler, omsluttet af cirkler, og to på figurens bryst. Udfor den hævede hånd og, måske kyssende, - mund ses yderligere en prik omsluttet af en cirkel. Brakteaten tilhører motivkredsen; Han med en sværgende gestus. Brakteaten er stempel-identisk med Vedby, IK13,3, og Allesø, IK13,1. Desuden er den både ikonografisk og indskriftsmæssigt beslægtet med Darum 4, IK129,2, Nebenstedt 1,IK28, Nebenstedt 2, IK129,1, og et ubekendt fund, IK361, (Hauck et al. 1985:Bd.1:37).

Læsningskommentar:
Translitterationen * angiver swastika

Runetypologi:
Urnordisk (U).

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Urnordisk.

Skilletegnstype(r): To punkter.

Skriftordning: Venstrevendt

Indskriftplacering:
Indskriften er indpræget langs randornamentiken på henholdsvis venstre- og højre side af den centrale menneskefigur.

Autenticitet: Ægte.

DR-nr.: BR38

KJ nr.: 113