Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 1041)(indskriftid: 1221)

Thumbnails af billeder:

Stamdata:

Titel: Bolbro-brakteat 2

Fundomstændigheder:
Brakteaten tilhører et depot bestående af i alt ca. 50 dele fundet ved drænarbejde 1852. Udover to runebrakteater Bolbro 1, Fyn IK 13,2, og Bolbro 2, Fyn IK 31) omfatter depotet syv indskriftløse C-brakteater, IK 30, 37 stykker ringguld og to gulddråber.

Genstandstype: Brakteat.

Genstandstypekommentar: C-brakteat

Ejerinstitution: Nationalmuseet
Frederiksholms Kanal 12
1220 København K.
Danmark

Inventarnr.: 12431

Sb-nr.: 30

Datering: 450-540

Dateringssikkerhed: Nogenlunde Sikker.

Fundsted: Odense (Amt), Odense (Herred), Odense (Sogn). Nr.: 080407

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
1852

Arkæologisk periode: Ældre germansk jernalder.

Overordnet materiale: Metal.

Underordnet materiale: Guld.

Oprindelige mål: Diameter: 25,7mm

Tilstand: God stand


Litteraturhenvisning(er):


Hauck et al (red.). 1985 K. Hauck; M. Axboe; U. Clavadetcher; K. Düwel og L. von Padberg (1985): Die Goldbrakteaten der Völkerwanderungszeit: 1,2 Ikonographischer Katalog (IK 1, Text). p. 61, 64. Wilhelm Fink Verlag, München.

Indskrift(er):

DK nr.: Fyn IK 31

Dansk oversættelse:
En blanding af regelmæssige og forvanskede runer uden mening.

English translation:
A mix of regular and degenerated runes without any discernible interpretation.

Transskription:
...

Translitteration:
...

Ornamenteret: Ja.

Ornamenteringens udformning:
Brakteaten viser et højrevendt hoved med skraveret og perlebesat hårpragt, som ender i en nakkefletning. Hovedet hviler på et ligeledes højrevendt, firbenet dyr med horn og øre. Brakteaten har mange nære lighedspunkter med Ågedal, IK1. Her genfinder vi eksempelvis et randbånd med runeindskrift, den tydelige nakkefletning, samt en meget lignende hårpragt. At ansigtets læber er i berøring med det hornede dyrs øre, er ligeledes et fælles træk, ligesom positionering af dyrenes ben minder om hinanden. Lighederne ses helt ned i detaljer som den forlængede øjenbrynsstreg med perle i enden. Ved Gudme 3, IK393, er der også visse ligheder at spore. Selve motivet fremstår nærmest som en grov, mindre detaljeret efterligning (Hauck et al. 1985:Bd.1:61,64).

Læsningskommentar:
Indskriften er som helhed ikke tolket, men mange runer kan identificeres og translittereres (jf. fx Imer 2007: 26).

Runetypologi:
Ubestemt.

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Utolket.

Skilletegnstype(r): Ingen skilletegn.

Indskriftplacering:
Indskriften er placeret i et randbånd, som omslutter motivet.

Autenticitet: Ægte.

DR-nr.: BR39