Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 404)(indskriftid: 404)

Thumbnails af billeder:

   

Stamdata:

Titel: Bornholm-amulet

Fundomstændigheder:
Det nøjagtige fundsted kendes ikke. Mønten indkom til Nationalmuseet 1821 med oplysning om, at mønten var fundet ca. 50 år tidligere på Bornholm.

Opbevaringssted: Nationalmuseet.

Genstandstype: Mønt.

Genstandstypekommentar: Arabisk sølvmønt (med kufisk skrift).

Anvendelse: Arabisk (*kufisk) mønt anvendt som amulet med indridset runeskrift.

Ejerinstitution: Nationalmuseet
Frederiksholms Kanal 12
1220 København K.
Danmark

Inventarnr.: CCCCLXXVII

Datering: 885-896

Dateringssikkerhed: Nogenlunde Sikker.

Dateringskommentar: Det er ikke dateringen af indskriften, men af selve mønten, som i DR henførtes til 907-913. Dateringen er revideret 1965 og ændret til 885-896 (Stoklund 2003: 858f.).

Fundsted: Bornholms (Amt), (Herred), (Sogn). Nr.: 060000

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
[1770]

Arkæologisk periode: Overgangen vikingetid/middelalder.

Overordnet materiale: Metal.

Underordnet materiale: Sølv.

Bredde: 2,5

Oprindelige mål: Bredde angiver møntens diameter.

Tilstand: Møntens arabiske skrift er meget udslidt.


Stikord:


Amulet
Kufisk mønt
Dobbeltlæsning
Binderune
Samstavsruner

Indskrift(er):

DK nr.: Bh 61

Dansk oversættelse:
... Jesus Kristus, den levende Guds søn. I Faderens ... og Sønnens og den (Hellig}ånds navn. Kristus. Det fromme blod lever, lad det beskærme det evige liv.

English translation:
... Jesus Christ, son of the living God. In the name of the Father, the Son ... and Spirit. Christ ... the gracious blood is living, may it preserve eternal life.

Transskription:
... Iesus Christus filius dei vivi. In nomina patris et filii ... et spiritus. Christus ... pius sanguis vivit, vitam aeternam custodiat.

Translitteration:
Side A; e(i) (e)asusus kristus= =fil=uis t(e)i fifi inomina b|atris eþ fil|ius ins eþ sb=iritu|s Side B; k=rist=us (b)i | bius=ank=uis fifiþ | fit=am itirn=a|m k=ustotaþit

Ornamenteret: Ja.

Ornamenteringens udformning:
Arabisk (kufisk) skrift fra prægningen af mønten under den indridsede runeindskrift.

Oversættelses- og sagkommentar:
Indskriften er muligvis det ældste eksempel på runelatin i Danmark. Indholdsmæssigt kan indskriften sammenholdes med passager i kirkeliturgien, som det er almindeligt for amuletter med runeindskrifter på latin.

Læsningskommentar:
Translitteration efter Stoklund 2003, som reviderer Moltkes læsning som den blev anført i DR. Der er to *dobbeltlæsninger i indskriften. Først på Side A "inomina" for "In nomina" og på Side B "bius=ank=uis" for "pius sanguis".

Tolkningskommentar:
Den reviderede læsning eliminerer en række af usandsynlige forkortelser, som Erik Molke oprindelig opererede med.

Særlige tegn: AnsuR-runen for o i 'nomine' (med tilstræbt ensidige bistave på højre side) i 'custodiat' (gennemstreget form). Sjældent forekommende *binderuner, der nærmest har karakter af *samstavruner. k-runen i binderunen k=r som indleder B-sidens indskrift er tvilvsom.

Runetypologi:
Senvikingetid (V).

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Latin.

Runehøjde: 0,3-0,8 cm

Skilletegnstype(r): Ingen skilletegn.

Skriftordning: Side A: Rundt langs møntens yderkant samt i tre ensrettede linjer over midten, hvoraf den midterste er ristet først efterfulgt af øverste og sidst den nederste linje (Stoklund 2003: 860). Side B: Begyndende øverst i en ensrettet linje, herefter ny ensrettet linje nedenunder. Følgende læses to skråtløbende ensrettede linjer med begyndelse ca. midt på fladen, under anden ensrettede linje. Den sidste linje løber fra venstre kant og parallelt med de nævnte skråtløbende linjer.

Indskriftplacering:
På begge sider af mønten.

Autenticitet: Ægte.

DR-nr.: 410