Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 180)(indskriftid: 180)

Thumbnails af billeder:

   

Stamdata:

Titel: Bregninge-gravsten,Tåsinge

Fundomstændigheder:
Stenen nævnes første gang i en afhandling fra 1701 af Bircherod. Stenen forsvandt i 1823, men blev genfundet i januar 1875 af Henry Petersen som grundsten i Juelslægtens gravkapel, der var bygget til kirken. Stenen blev udtaget og anbragt inde i Bregninge Kirke, senere i våbenhuset.

Opbevaringssted: Våbenhuset i Bregninge kirke.

Genstandstype: Gravsten.

Genstandstypekommentar: Romansk ligsten. Kisteformet.

Anvendelse: Oprindeligt en liggende gravsten. Senere brugt som grundsten i et gravkapel for Juelslægten, bygget ca. 1750.

Ejerinstitution: Kirken (menighedsrådet)

Datering: 1200-1250

Dateringssikkerhed: Sikker.

Dateringskommentar: Typologisk datering 1200-1250. Wimmer anslår på bagrund af indskriften og dens kontekst en datering ca. 1250, selvom indskriftens sproglige vidnesbyrd kunne pege på en datering til ca. 1200.

Fundsted: Svendborg (Amt), Sunds (Herred), Bregninge (Sogn). Nr.: 090502

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
1701

Arkæologisk periode: Højmiddelalder.

Overordnet materiale: Sten.

Underordnet materiale: Granit.

Dimensioner: 132 cm

Bredde: 53,5-46 cm

Tykkelse: 30-34 cm

Oprindelige mål: Foroven: 53,5 cm. Forneden 46 cm. Længden angives i DR til 119 cm, men den rigtige længde er 132 cm iflg. notat af Marie Stoklund maj 1987.

Indskrift(er):

DK nr.: Fyn 41

Dansk oversættelse:
Svend Sassersøn ligger herunder. Helge Degn ristede mig. Mester Bo gjorde mig.

English translation:
Sveinn Sassurr's son lies hereunder. Deacon Helgi carved me, master Boi made me.

Transskription:
Swen Sazær sun liggær hæunde. Hælge Diakæn ristæ mæk, mæstær Bo giorþæ mæk.

Translitteration:
+ su=en : sa|sær suæn : ligær hæunde : helge | diakææ=n : ri|stæ mek : mæstær : bo : gyo=rþæ mk ::

Ornamenteret: Ja.

Ornamenteringens udformning:
Stenkisten har arkaderanker på siderne, der på stenens venstre side oppe ved hovedenden afsluttes med et blandingsornament af knude og sløjfe. Den mindste endeflade bærer en lilje, den største et ligearmet kors. I hovedendens hjørner ses skulpturerede pæreformede hoveder. Overfladen har en kristusfigur med korsglorie indhugget. Figuren bærer en genstand, muligvis en bog eller en skriftrulle, i højre hånd og i venstre hånd et processionskors.

Oversættelses- og sagkommentar:
Risterformel. Mesterformel.

Læsningskommentar:
Tilsyneladende har risteren glemt den højre bistav på m-runen i ordet "mek". Det sidste "mk" må tolkes som ordet "mek", udeladelsen af vokalen kan ikke tilskrives pladsmangel. Binderunen æ=n i ordet "diakææ=n", som har en særpræget form, er snarest resultat af et forsøg på at rette et fejlristet æ til n.

Tolkningskommentar:
Danmarks runemindesmærker og DR tolker sazærsuen som et patronym med z for ts (mandsnavnet Sazur) og stavningen suæn som fejlskrivning for sun. Formen "hæunder" for "herunder" med svind af "r" er muligvis udtryk for dialektal variant (infortis i sammensætninger).

Særlige tegn: Kortstavet z/c-rune. Stungen u-rune med to punkter som y.

Runetypologi:
Middelalder (M).

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Gammeldansk.

Runehøjde: 5,5 - 7,5 cm

Skilletegnstype(r): Et kors, To punkter.

Skriftordning: Linjeordning. Begynder på hovedenden. Læseretning venstre mod højre.

Indskriftplacering:
På kistens affasede kanter.

Autenticitet: Ægte.

DR-nr.: 184