Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 294)(indskriftid: 294)

Thumbnails af billeder:

Stamdata:

Titel: Dalby-sten

Alternativ titel: Sjöstorp-stenen

Fundomstændigheder:
Stenen blev fundet i en ældre stenbro i vejen mellem Lund og Dalby "vid vägens broande över en vattensänka", ca. 200 m øst for bivejen til Sjöstorp by og ca. 7 km fra Stortorget i Lund.

Opbevaringssted: Kulturen i Lund

Genstandstype: Runesten.

Anvendelse: Runesten genanvendt i stenbro.

Ejerinstitution: Lunds Universitets Historiska Museum
Kraftstorg 1
22350 Lund
Sverige

Inventarnr.: 35397

Datering: 970-1020

Dateringssikkerhed: Nogenlunde Sikker.

Dateringskommentar: Rune- og sprogtypologisk datering.

Fundsted: Skåne län (Amt), Torna (Herred), Dalby (Sogn). Nr.: SV1905

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
1931

Arkæologisk periode: Yngre vikingetid.

Overordnet materiale: Sten.

Underordnet materiale: Granit.

Dimensioner: 114 cm

Bredde: 38 cm

Tykkelse: 40 cm

Indskrift(er):

DK nr.: Sk 74

Dansk oversættelse:
Thorger rejste denne sten efter Stenkil, hans fader, en god bonde, som længe ... / ligger i højen.

English translation:
Þorgeirr raised this stone in memory of Steinkell, his father, a good householder, who long ... / lies in the mound.

Transskription:
ÞōrgēRR rē[s]þi stēn þann[si] at [S]tēnkel, fa[ð]ur sinn, gōð[a]n bōnda, es længi .../liggR ī/hǿg[i]...

Translitteration:
þurkiR : raþi : stin : þan... | (:) at : itinkil : faur : sin : kuþn : | buta : as : liki : hu(k)(-)(-)

Ornamenteret: Nej.

Oversættelses- og sagkommentar:
Uvist om indskriften ender med "ligger i højen" (Salberger 1961:ff.).

Læsningskommentar:
Runerne er noget skødesløst ristede, vender forskelligt, og en del tegn mangler.

Tolkningskommentar:
Der er plads til maksimalt to runer sidst i indskriften. DR spalte 351, anmærkning 3 overvejer en dristig udfyldning, der ikke er medtaget her. Omkring formen itinkil for Stēnkell henvises til Salberger 1961. Udfyldningen af þan... til þan[si] skyldes, at formen þana/þani ikke i øvrigt forekommer i Skåne.

Runetypologi:
Vikingetid (V).

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Olddansk.

Runehøjde: 4,2-8,8 cm

Skilletegnstype(r): To punkter.

Skriftordning: Indskriften i *bustrofedon begynder i stenens nederste højre hjørne; faur : sin : kuþn i midterlinjen står på hovedet i forhold til resten af linjen.

Indskriftplacering:
På stenens ene bredside.

Autenticitet: Ægte.

DR-nr.: 298