Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 469)(indskriftid: 469)

Thumbnails af billeder:

Stamdata:

Titel: Danmark-brakteat 1†

Fundomstændigheder:
Fundomstændighederne er ukendte. Brakteaten har været i Rühle von Liliensterns samling inden den i 1869 blev indleveret til Museum für Vor- und Frühgeschichte i Berlin. Den har været forsvundet siden 1945.

Genstandstype: Brakteat.

Genstandstypekommentar: C-brakteat

Ejerinstitution: Ikke valgt

Inventarnr.: Berlin Mus. no. II 6405

Datering: 450-540

Dateringssikkerhed: Nogenlunde Sikker.

Fundsted: (Amt), (Herred), (Sogn). Nr.: Ikke valgt

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
Før 1842

Arkæologisk periode: Ældre germansk jernalder.

Overordnet materiale: Metal.

Underordnet materiale: Guld.

Oprindelige mål: Diameter: 24,2mm

Tilstand: Forsvundet


Litteraturhenvisning(er):


Hauck et al (red.). 1986 Hauck, Karl; M. Axboe; K. Düwel; L. von Padberg og C. Wypior (1986): Die Goldbrakteaten der Völkerwanderungszeit: 2,1 Ikonographischer Katalog (IK 2, Text). p. 35. Wilhelm Fink Verlag, München.

Indskrift(er):

DK nr.: Uk IK 229

Dansk oversættelse:
Ifølge IK kan [lkaR] muligvis være en forkortelse for 'laukaR'.

English translation:
Following IK it is possible the [lkaR]-inscription is a short form of 'laukaR'.

Transskription:
...

Translitteration:
lkaR

Ornamenteret: Nej.

Ornamenteringens udformning:
Brakteaten viser et højrevendt menneskehoved med skraveret og perlebesat hårpragt over et ligeledes højrevendt dyr med horn og kløftet tunge. Over dyrets horn, ud for hårpragten, ses et svastika og venstre for, den korte indskrift med linierammer. Indskriften [lkaR] er translittereret identisk med dem, vi finder på Maglemose 2, IK301, Hammenhög, IK267, Sjælland 1, 330, og Lynge-Gyde, IK298; på Lynge-Gyde-brakteaten er k- og a-runen dog blevet forbyttet. Iøvrigt er er både placeringen af indskriften og svastikaet tæt ved at være identiske, ligesom både dyre- og menneskefiguren har konturmæssige ligheder. De ikonografiske ligheder kan desuden spores på Aversi, IK215, de to stempel-identiske Kjøllergård 1 og 2, IK95,1, IK95,2, Fyn 2, IK249, Ejby, IK238, Mols, IK357, Fredrikstad, IK244, og Danmark 2 og 3, IK364, IK199,(Jacobsen og Moltke 1942:551; Hauck et al. 1986:Bd.2:35).

Runetypologi:
Urnordisk (U).

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Urnordisk.

Skilletegnstype(r): Ingen skilletegn.

Skriftordning: Venstrevendt

Indskriftplacering:
Indskriften er placeret med rammelinier til højre ved motivet rand, over dyrets hoved, til højre for svastikaet og dyrets horn.

Autenticitet: Ægte.

DR-nr.: BR79

KJ nr.: 111