Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 440)(indskriftid: 440)

Thumbnails af billeder:

Stamdata:

Titel: Danmark-brakteat 10

Fundomstændigheder:
Fundomstændighederne er ukendte.

Genstandstype: Brakteat.

Genstandstypekommentar: B-brakteat

Ejerinstitution: Nationalmuseet
Frederiksholms Kanal 12
1220 København K.
Danmark

Datering: 450-540

Dateringssikkerhed: Nogenlunde Sikker.

Fundsted: (Amt), (Herred), (Sogn). Nr.: Ikke valgt

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
Før 1855

Arkæologisk periode: Ældre germansk jernalder.

Overordnet materiale: Metal.

Underordnet materiale: Guld.

Oprindelige mål: Diameter: 26mm

Tilstand: God stand


Litteraturhenvisning(er):


Hauck et al (red.). 1985 K. Hauck; M. Axboe; U. Clavadetcher; K. Düwel og L. von Padberg (1985): Die Goldbrakteaten der Völkerwanderungszeit: 1,2 Ikonographischer Katalog (IK 1, Text). p. 76, 96. Wilhelm Fink Verlag, München.

Indskrift(er):

DK nr.: Uk IK39

Dansk oversættelse:
...

English translation:
...

Transskription:
...

Translitteration:
ïlwl

Ornamenteret: Ja.

Ornamenteringens udformning:
Brakteaten viser to venstrevendte menneskefigurer; den ene centraliseret med en hævet højre arm og bagved, den anden figur med spyd i venstre hånd. Over for disse står en tredje højrevendt menneskefigur med en ring i hånden og muligvis bærende skørt eller toga. Over de to venstrevendte figurers hoveder ses en noget abstrakt gengivelse af en ligeledes venstrevendt fugl. Bag den højrevendte figur ses også noget der kunne minde om et dyr. Motivet har nære ikonografisk ligheder med Gudme 1, IK51,3, fragmentet af Killerup 1, IK51,2, og en runeløs Faxe-brakteat, IK51,1; alle tre stempel-identiske. Vi kan ligeledes spore nære ligheder hos Danmark 9, IK40, og ikke mindst Skovsborg a-b, IK165, som er tæt på at være identisk, men med helt andre runelignende tegn indpræget (Hauck et al. 1985:Bd.1:76,96).

Runetypologi:
Ubestemt.

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Utolket.

Skilletegnstype(r): Ingen skilletegn.

Skriftordning: Venstrevendt

Autenticitet: Ægte.

DR-nr.: BR47

KJ nr.: 106 Anm. 1