Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 1068)(indskriftid: 1248)

Thumbnails af billeder:

Stamdata:

Titel: Danmark-brakteat 2

Fundomstændigheder:
Fundomstændighederne er ukendte. Brakteaten er beskrevet i det kgl. Mynt- og Medaillecabinet 1791. Indleveret til Nationalmuseet i 1845.

Genstandstype: Brakteat.

Genstandstypekommentar: C-brakteat

Ejerinstitution: Nationalmuseet
Frederiksholms Kanal 12
1220 København K.
Danmark

Inventarnr.: 8647

Datering: 450-540

Dateringssikkerhed: Nogenlunde Sikker.

Fundsted: Ukendt (Amt), Ukendt (Herred), Ukendt (Sogn). Nr.: Ukendt

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
før 1780

Arkæologisk periode: Ældre germansk jernalder.

Overordnet materiale: Metal.

Underordnet materiale: Guld.

Oprindelige mål: Diameter: 27mm

Tilstand: God stand; lettere bulet.


Litteraturhenvisning(er):


Lis Jacobsen & Erik Moltke (1941-42): Danmarks Runeindskrifter 1 p. spalte 552. København

Hauck et al (red.). 1986 Hauck, Karl; M. Axboe; K. Düwel; L. von Padberg og C. Wypior (1986): Die Goldbrakteaten der Völkerwanderungszeit: 2,1 Ikonographischer Katalog (IK 2, Text). p. 217ff.. Wilhelm Fink Verlag, München.

Indskrift(er):

DK nr.: Uk IK364

Dansk oversættelse:
Måske en forvansket 'laukaR'-indskrift.

English translation:
Possibly a garbled 'laukaR'-inscription

Transskription:
...

Translitteration:
...

Ornamenteret: Ja.

Ornamenteringens udformning:
Brakteaten viser en venstrevendt mandsfigur med perleomsluttet og skraveret hårpragt over et ligeledes venstrevendt dyr med horn, øre og tunge ud af munden. Langs motivets rand, mellem dyrets næseryg og fronten af hårpragten, ses indskriften omsluttet af linierammer. Motivmæssigt har brakteaten nære ligheder med Tved, IK357, Hammenhög, IK267, Sjælland 1, IK330, Ejby, IK238, og de to stempel-identiske Kjøllergård, IK95,1, IK95,2. Det ses på forskellig vis på mandsfigurens hårpragt, næseryg og øjekontur og ligeledes på hans bryst og dyrets prydning og positionering af ben. En detalje alle ovenstående brakteater har til fælles er at mandsfigurens hage er i berøring med dyrets manke. Desuden er der også ligheder at spore på Fyn 2, IK249, Maglemose 2, IK301, Aversi, IK215, og Lynge-Gyde, IK298, (Jacobsen og Moltke 1942:552; Hauck et al. 1986:217)

Runetypologi:
Ubestemt.

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Utolket.

Skilletegnstype(r): Ingen skilletegn.

Indskriftplacering:
Indskriften er placeret i brakteatens venstre side følgende motivets rand, mellem dyrets næseryg og fronten af mandsfigurens hårpragt.

Autenticitet: Ægte.

DR-nr.: BR80