Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 1062)(indskriftid: 1242)

Thumbnails af billeder:

Stamdata:

Titel: Danmark-brakteat 3

Fundomstændigheder:
Fundomstændighederne er ukendte. Brakteaten er beskrevet i det kgl. Mynt- og Medaillecabinet 1791; indleveret til Nationalmuseet 1845.

Genstandstype: Brakteat.

Genstandstypekommentar: C-brakteat

Ejerinstitution: Nationalmuseet
Frederiksholms Kanal 12
1220 København K.
Danmark

Inventarnr.: 8644

Datering: 450-540

Dateringssikkerhed: Nogenlunde Sikker.

Fundsted: Ukendt (Amt), Ukendt (Herred), Ukendt (Sogn). Nr.: Ukendt

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
før 1791

Arkæologisk periode: Ældre germansk jernalder.

Overordnet materiale: Metal.

Underordnet materiale: Guld.

Oprindelige mål: Diameter: 26mm

Tilstand: Bulet og brugt; flere steder er den omsluttende guldtråd løs og motivfladen har et hul under øsken.


Litteraturhenvisning(er):


Hauck et al (red.). 1985 K. Hauck; M. Axboe; U. Clavadetcher; K. Düwel og L. von Padberg (1985): Die Goldbrakteaten der Völkerwanderungszeit: 1,2 Ikonographischer Katalog (IK 1, Text). p. 340ff.. Wilhelm Fink Verlag, München.

Lis Jacobsen & Erik Moltke (1941-42): Danmarks Runeindskrifter 1 p. spalte 552. København

Hauck et al (red.). 1986 Hauck, Karl; M. Axboe; K. Düwel; L. von Padberg og C. Wypior (1986): Die Goldbrakteaten der Völkerwanderungszeit: 2,1 Ikonographischer Katalog (IK 2, Text). p. 16ff.. Wilhelm Fink Verlag, München.

Indskrift(er):

DK nr.: Uk IK 199

Dansk oversættelse:
'tlu'

English translation:
'tlu'

Transskription:
tlu

Translitteration:
t(l)u

Ornamenteret: Ja.

Ornamenteringens udformning:
Brakteaten viser en buste af et venstrevendt mandsfigur med perleomsluttet og skraveret hårpragt over et ligeledes venstrevendt dyr med horn og tunge ud af munden. Langs motivets rand, mellem dyrets næseryg og fronten af hårpragten, ses indskriften omsluttet af linierammer. Motivmæssigt har brakteaten nære ligheder med Tved, IK357, Hammenhög, IK267, Sjælland 1, IK330, Ejby, IK238, og de to stempel-identiske Kjøllergård, IK95,1, IK95,2. Det ses på forskellig vis på mandsfigurens hårpragt, næseryg og øje og ligeledes på hans bryst og dyrets prydning og positionering af ben. En detalje alle ovenstående brakteater har til fælles er at mandsfigurens hage er i berøring med dyrets manke. Desuden er det også ligheder at spore på Fyn 2, IK249, Maglemose 2, IK301, Aversi, IK215, og Lynge-Gyde, IK298, (Hauck et al. 1985:340ff.;1986:16).

Runetypologi:
Urnordisk (U).

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Utolket.

Skilletegnstype(r): Ingen skilletegn.

Indskriftplacering:
Indskriften er placeret i brakteatens venstre side følgende motivets rand, mellem dyrets næseryg og fronten af mandsfigurens hårpragt.

Autenticitet: Ægte.

DR-nr.: BR81

KJ nr.: 107 Anm. 2