Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 1069)(indskriftid: 1249)

Thumbnails af billeder:

Stamdata:

Titel: Danmark-brakteat 4

Fundomstændigheder:
Fundomstændighederne er ukendte. Brakteaten er beskrevet i det kgl. Mynt- og Medaillecabinet 1791. Indleveret til Nationalmuseet i 1845.

Genstandstype: Brakteat.

Genstandstypekommentar: F-brakteat

Ejerinstitution: Nationalmuseet
Frederiksholms Kanal 12
1220 København K.
Danmark

Inventarnr.: 8653

Datering: 450-540

Dateringssikkerhed: Nogenlunde Sikker.

Fundsted: Ukendt (Amt), Ukendt (Herred), Ukendt (Sogn). Nr.: Ukendt

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
før 1780

Arkæologisk periode: Ældre germansk jernalder.

Overordnet materiale: Metal.

Underordnet materiale: Guld.

Oprindelige mål: Diameter: 37mm

Tilstand: Okay stand; bøjet og bulet hen over Motivfladen.


Litteraturhenvisning(er):


Lis Jacobsen & Erik Moltke (1941-42): Danmarks Runeindskrifter 1 p. spalte 552ff.. København

Hauck et al (red.). 1986 Hauck, Karl; M. Axboe; K. Düwel; L. von Padberg og C. Wypior (1986): Die Goldbrakteaten der Völkerwanderungszeit: 2,1 Ikonographischer Katalog (IK 2, Text). p. 233ff.. Wilhelm Fink Verlag, München.

Indskrift(er):

DK nr.: Uk IK 373

Dansk oversættelse:
'tu llul'

English translation:
'tu llul'

Transskription:
...

Translitteration:
tu | llul

Ornamenteret: Ja.

Ornamenteringens udformning:
Brakteaten viser et slange-lignende dyr, hvis S-lignende krop slynger sig rundt i motivet. Dyrets hoved, som er centreret i motivet øvre del, peger opad og spyr noget ud af mundet; alternativt kunne det være en enorm tunge. Dyret har et enkelt forben, som, i forlængelse af halsen, stritter op til højre for dyrets hoved. Bagbenet er en direkte forlængelse af dyrets krop, og slynger sig op på den modsatte side (venstre) af dyrets hoved. Et svastika ses mellem dyrehovedet og dets højresiddende forben. Under dyrets forbenet, på bugen, skyder der to modhage-agtige former frem, ligesom der skyder en enkelt frem ved 'halefoden'. Denne hælsporer er en detalje, vi genfinder på de to 'ota'-indskriftsbærende Skåne 3, IK, og Tjurkö 2, IK; iøvrigt er der ellers ikke de nære ligheder. IK peger på en mulig forbindelse til Nebenstedt 3, IK, som formodentlig knytter sig til den udprægede slange-lignende de to motiver viser (Hauck et al. 1986:233)

Læsningskommentar:
DR afbilder indskriften uden translitteration. Den anførte translitteration er hentet fra Ikonographisher Katalog

Runetypologi:
Ubestemt.

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Utolket.

Skilletegnstype(r): Ingen skilletegn.

Skriftordning: Højrevendt

Indskriftplacering:
Indskriften er placeret i den øvre højre side af motivet, følgende motivets rand, venstre for dyrets forben.

Autenticitet: Ægte.

DR-nr.: BR82