Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 1072)(indskriftid: 1252)

Thumbnails af billeder:

Stamdata:

Titel: Danmark-brakteat 5

Alternativ titel: Ungarn-brakteat

Fundomstændigheder:
Fundomstændighederne er ukendte. Brakteaten er købt af Nationalmuseet i 1902 af brødrene Samek, Wien; de oplyste at den stammede fra en fattig mand i Ungarn. Det er uklart, om brakteaten stammer fra Ungarn (DR sp. 553 samt IK 2,2 s. 236-237).

Genstandstype: Brakteat.

Genstandstypekommentar: C-brakteat

Ejerinstitution: Nationalmuseet
Frederiksholms Kanal 12
1220 København K.
Danmark

Inventarnr.: C. 11330

Datering: 450-540

Dateringssikkerhed: Nogenlunde Sikker.

Fundsted: Danmark (Amt), (Herred), (Sogn). Nr.: 000000

Fundstedssikkerhed: Usikker.

Fundår:
før 1902

Arkæologisk periode: Ældre germansk jernalder.

Overordnet materiale: Metal.

Underordnet materiale: Guld.

Oprindelige mål: Diameter: 27,9mm

Tilstand: Dårlig stand; ridset og meget smudset motivflade.


Litteraturhenvisning(er):


Lis Jacobsen & Erik Moltke (1941-42): Danmarks Runeindskrifter 1 p. spalte 553ff.. København

Hauck et al (red.). 1986 Hauck, Karl; M. Axboe; K. Düwel; L. von Padberg og C. Wypior (1986): Die Goldbrakteaten der Völkerwanderungszeit: 2,1 Ikonographischer Katalog (IK 2, Text). p. 236ff.. Wilhelm Fink Verlag, München.

Indskrift(er):

DK nr.: Uk IK 375

Dansk oversættelse:
...

English translation:
...

Transskription:
...

Translitteration:
-h- | ktilaR | h-- | lre-...-l

Ornamenteret: Ja.

Ornamenteringens udformning:
Brakteaten viser en venstrevendt mandshoved med en stor, skraveret og perlebesat hårpragt, som har sløjfe i nakken. Under mandshoved, sammenkoblet med hans perlebesatte krave, ses et ligeledes venstrevendt dyr med horn og et spidst øre. Over dyrest horn, i mandsfigurens øjenhøjde, ses et svastika. Brakteaten er omsluttet af et randbånd med forvanskede runer, som stedvis er brudt af motivet ikonografi. Randbåndet med forvansket runeindskrift, samt detaljer som positioneringen af dyrets ben og at mandshovedets hage er i berøring med dyrets manke, er detaljer, vi genfinder på Halskov, IK70, Bolbro, IK31, Gudme 3, IK393, og den norske Ågedal, IK1, (Hauck et al. 1986:236).

Runetypologi:
Ubestemt.

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Utolket.

Skilletegnstype(r): Ingen skilletegn.

Indskriftplacering:
Indskriften er placeret i et randbånd, som flere steder er brudt af brakteatens motiv.

Autenticitet: Ægte.

DR-nr.: BR83