Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 1061)(indskriftid: 1241)

Thumbnails af billeder:

Stamdata:

Titel: Danmark-brakteat 7

Fundomstændigheder:
Fundomstændighederne er ukendte. Brakteaten er beskrevet i det kgl. Mynt- og Medaillecabinet 1794. Indleveret til Nationalmuseet i 1845.

Genstandstype: Brakteat.

Genstandstypekommentar: B-brakteat

Ejerinstitution: Nationalmuseet
Frederiksholms Kanal 12
1220 København K.
Danmark

Inventarnr.: 8675

Datering: 450-540

Dateringssikkerhed: Nogenlunde Sikker.

Fundsted: Ukendt (Amt), Ukendt (Herred), Ukendt (Sogn). Nr.: Ukendt

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
før 1794

Arkæologisk periode: Ældre germansk jernalder.

Overordnet materiale: Metal.

Underordnet materiale: Guld.

Oprindelige mål: Diameter: 24mm

Tilstand: Motivfladen er ridset


Litteraturhenvisning(er):


Lis Jacobsen & Erik Moltke (1941-42): Danmarks Runeindskrifter 1 p. spalte 554. København

Hauck et al (red.). 1985 K. Hauck; M. Axboe; U. Clavadetcher; K. Düwel og L. von Padberg (1985): Die Goldbrakteaten der Völkerwanderungszeit: 1,2 Ikonographischer Katalog (IK 1, Text). p. 337ff.. Wilhelm Fink Verlag, München.

Indskrift(er):

DK nr.: Uk IK 197

Dansk oversættelse:
Regelmæssige og forvanskede runer uden sproglig mening.

English translation:
Regular and garbled runes without any linguistic meaning.

Transskription:
...

Translitteration:
...

Ornamenteret: Ja.

Ornamenteringens udformning:
Brakteaten viser en stor, venstrevendt menneskefigur på spring overfor en mindre, højrevendt menneskefigur. Ifølge IK holder den store figur et kort sværd med blodrande i sin udstrakte højre hånd, og med den venstre stikker den en dolk-agtig genstand i brysten på den mindre figur. Den mindre figur er tilbagefaldende med hævede arme og sprællende ben. Motivet er omsluttet af et randbånd med runelignende indskrift, hvis nedre rammelinie munder ud i og bliver til den lille figurs pande. Det omsluttende randbånd med indskrift ses også på andre brakteater (Hauck et al. 1985:337ff.)

Runetypologi:
Ubestemt.

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Utolket.

Skilletegnstype(r): Ingen skilletegn.

Indskriftplacering:
Placeret i et randbånd omsluttende motivet.

Autenticitet: Ægte.

DR-nr.: BR85