Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 124)(indskriftid: 124)

Thumbnails af billeder:

   

Stamdata:

Titel: Durup-sten

Fundomstændigheder:
Fundet som grundsten under restaurering af Durup Kirke, men kløvet i flere stykker. Kun venstre side af toppen er bevaret.

Opbevaringssted: I haven til herregården Nøragergård og overdækket af et lille hus (jf. Vognsen 1992:50). Stenen er tilset og konserveret i efteråret 2015.

Genstandstype: Runesten.

Anvendelse: Runesten genanvendt som grundsten i Durup kirke.

Ejerinstitution: Ikke valgt

Inventarnr.: Fredningsnr. 1611121

Sb-nr.: 46B

Datering: 970-1020

Dateringssikkerhed: Nogenlunde Sikker.

Dateringskommentar: Runetypologisk datering

Fundsted: Ålborg (Amt), Gislum (Herred), Durup (Sogn). Nr.: 120203

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
1885

Arkæologisk periode: Yngre vikingetid.

Overordnet materiale: Sten.

Underordnet materiale: Granit.

Dimensioner: 78 cm

Bredde: 73 cm

Tykkelse: 31 cm

Oprindelige mål: Bredden er målt ved jorden, tykkelsen er største tykkelse.

Tilstand: Det er kun et fragment, der er bevaret, fordi stenen var blevet kløvet, da den blev fundet.


Stikord:


Spiralornamentik

Indskrift(er):

DK nr.: NJy 49

Dansk oversættelse:
[N.N. rejste/satte] denne sten efter Toke, [hans broder/fader], en god thegn(?) (eller: efter Toke, [hans] gode [broder/fader](?)).

English translation:
[N.N. errected] this stone in memory of Tóki [his brother/father]? a good thegn(?). (or: after Tóki, his good [brother/father](?)).

Transskription:
[N.N.] [ræisþ]i/[satt]i(?) stæin þessi at Tōka … sinn/[þeg]n(?) gōðan.

Translitteration:
...i : stain : þasi : at : tuka | ...(n) : kuþan +

Ornamenteret: Ja.

Ornamenteringens udformning:
Rammestregen længst mod venstre ender i en *spiral og stenen er forsynet med et lille kors (7x10,5 cm).

Oversættelses- og sagkommentar:
Det bevarede stenfragment gør det umuligt at bedømme, om indskriftens afslutning har været "at Tōka, brōður/faður sinn, gōðan." eller "at Tōka .... þegn gōðan". Da det første alternativ blandt de danske indskrifter kun forekommer på to sene bornholmske sten samt på Öland og i Mellemsverige, mens den anden formulering er den almindelige i Jylland, Skåne og i øvrigt i Västergötland, er det mest sandsynligt, at stenen har været rejst over en thegn.

Runetypologi:
Vikingetid (V).

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Olddansk.

Runehøjde: 15-17 cm

Skilletegnstype(r): To punkter.

Skriftordning: Fra venstre mod højre, nedefra og op. Højre tekstbånd læses her før venstre men det kan diskuteres den bevarede del er jo kun et fragment.

Indskriftplacering:
På stenens bredside.

Autenticitet: Ægte.

DR-nr.: 129

DRM-nr.: II, 20