Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 416)(indskriftid: 416)

Thumbnails af billeder:

Stamdata:

Titel: Eckernförde-brakteat

Fundomstændigheder:
Brakteaten blev fundet i nærheden af Eckernförde i første halvdel af 1800-tallet. Omkr. 1850 befandt den sig på herregården Waterneverstorf, og var ved udgivelsen af DR formodentlig i tysk privateje. Formentlig hører den til et depotfund, som desuden omfattede C-brakteaten IK 237, der ligeledes er forsvundet.

Opbevaringssted: Tabt.

Genstandstype: Brakteat.

Genstandstypekommentar: C-brakteat

Ejerinstitution: Ikke valgt

Datering: 450-540

Dateringssikkerhed: Nogenlunde Sikker.

Fundsted: Rendsburg-Eckernförde (Amt), Hütten (Herred), Eckernförde (Sogn). Nr.:

Fundstedssikkerhed: Usikker.

Fundår:
1855, før

Arkæologisk periode: Ældre germansk jernalder.

Overordnet materiale: Metal.

Underordnet materiale: Guld.

Oprindelige mål: Diamenter: ca. 34mm

Tilstand: Forsvundet

Indskrift(er):

DK nr.: Sl IK 237

Dansk oversættelse:
utolket

English translation:
no interpretation

Transskription:
...

Translitteration:
tþad l-ita

Ornamenteret: Ja.

Ornamenteringens udformning:
Brakteaten viser et venstrevendt menneskehoved med hårpragt over et venstrevendt firbenet dyr med horn. Ifølge IK er den prikkede hårpragt nærtstående det ofte benyttede tema ‘Kaiserfrisure med Diadem’. Til venstre, over dyrets hoved, og ud for hårpragten ses et svastika. Tematisk hører brakteaten til motivkredsen: Han og hesten. Både i indskriftsplacering og ikonografi er brakteaten beslægtet med Bolbro 2, IK31, Halskov, IK70, Ågedal, IK1, Danmark 5, IK375, og Gudme 3, IK393, (Hauck et al. 1986:Bd.2:45).

Oversættelses- og sagkommentar:
Illustration: IK

Runetypologi:
Urnordisk (U).

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Urnordisk.

Skilletegnstype(r): Ingen skilletegn.

Skriftordning: Venstrevendt.

Indskriftplacering:
Indskriften er placeret to steder langs randkanten; henholdsvis nederst, lidt til højre under dyret, og til venstre, omtrent ud for svastikaet og dyrets hoved.

Autenticitet: Ægte.

DR-nr.: BR3