Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 102)(indskriftid: 102)

Thumbnails af billeder:

Stamdata:

Titel: Egå-sten

Fundomstændigheder:
På en rejse i Jylland fandt *Vedel Simonsen stenen stående i et stengærde i landsbyen. Her havde den efter sigende fået plads efter at være udgravet af en høj eller bakke, Brobjergbakke, ved Gl. Egå Bro. Toppen af stenen blev fundet i samme stengærde i 1839.

Opbevaringssted: Nationalmuseets runehal.

Genstandstype: Runesten.

Anvendelse: Runesten genanvendt i stengærde.

Ejerinstitution: Nationalmuseet
Frederiksholms Kanal 12
1220 København K.
Danmark

Inventarnr.: LVI

Datering: 970-1020

Dateringssikkerhed: Nogenlunde Sikker.

Dateringskommentar: Relativ datering. Konturordning, kors, rune- og sprogtypologi.

Fundsted: Randers (Amt), Øster Lisbjerg (Herred), Egå (Sogn). Nr.: 141102

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
1814 og 1839

Arkæologisk periode: Yngre vikingetid.

Overordnet materiale: Sten.

Underordnet materiale: Granit.

Dimensioner: 108 cm

Bredde: 80 cm

Tykkelse: 35 cm

Tilstand: Runestenen er velbevaret, skønt toppen af stenen har været brækket af og først blev fundet 25 år senere end resten.


Stikord:


Vedel Simonsen
Landbestyrer
Kors
Konturordning

Indskrift(er):

DK nr.: MJy 67

Dansk oversættelse:
Alfkel og hans sønner rejste denne sten efter deres frænde Manne, som var *"landbestyrer" hos Keld den norske.

English translation:
Alfkell and his sons raised this stone in memory of Manni, their kinsman, who was Ketill the Norwegian's estate-steward.

Transskription:
Alfkæll ok h[a]ns syniR rēsþu stēn þannsi æft Manna, sinn frǣnda, þann’s vas landhirðiR Kætils þess norrøna

Translitteration:
alfkil : uk : hns : suniR : risþu : stin : þansi : ift : | : mana : sin : frinta : þans : uas : lantirþi : kitils : þis : | nuruna :

Ornamenteret: Ja.

Ornamenteringens udformning:
*Kors under delvis forsvundet krydsskilletegn øverst midt i linjen.

Oversættelses- og sagkommentar:
Tillægsordet 'norrøn' betyder egentlig "nordisk", men har ofte den snævrere betydning "norsk".

Tolkningskommentar:
Den enklitiske form þann’s står for "þann es"

Særlige tegn: Rundt hoved på m-runen.

Runetypologi:
Vikingetid (V).

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Olddansk.

Runehøjde: 7,5-20 cm

Skilletegnstype(r): Enkelt punkt, Et kryds, To punkter.

Skriftordning: Dobbelt *konturordning i parallelt forløbende linjer. Indskriften begynder i stenens nederste venstre hjørne.

Indskriftplacering:
På runestenens ene bredside.

Autenticitet: Ægte.

DR-nr.: 107

DRM-nr.: II, 47