Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 229)(indskriftid: 229)

Thumbnails af billeder:

Stamdata:

Titel: Eggeslevmagle-sten

Fundomstændigheder:
Stenen blev opdaget i 1871 i den gamle kirkemur, flyttet til en ny og derfra på Wimmers foranledning til våbenhuset i 1884.

Opbevaringssted: Indmuret i den sydlige væg i vandret stilling, 177 cm over gulvet.

Genstandstype: Runesten.

Ejerinstitution: Kirken (menighedsrådet)

Sb-nr.: 42

Datering: 1050-1400

Dateringssikkerhed: Nogenlunde Sikker.

Fundsted: Sorø (Amt), Vester Flakkebjg (Herred), Eggeslevmagle (Sogn). Nr.: 040402

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
1871

Arkæologisk periode: Middelalder.

Overordnet materiale: Sten.

Underordnet materiale: Granit.

Dimensioner: 63 cm

Bredde: 31 cm

Indskrift(er):

DK nr.: Sj 72

Dansk oversættelse:
Ulnod.

English translation:
Ulfnoð.

Transskription:
Ulnoþ.

Translitteration:
ulnoþ

Ornamenteret: Nej.

Runetypologi:
Middelalder (M).

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Gammeldansk.

Runehøjde: 17-18 cm

Skilletegnstype(r): Ingen skilletegn.

Autenticitet: Ægte.

DR-nr.: 233

DRM-nr.: VI, 1