Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 35)(indskriftid: 35)

Thumbnails af billeder:

   

Stamdata:

Titel: Egtved-sten

Fundomstændigheder:
Murermester Anders Nielsen fra Starup opdagede stenen, som sad i det sydlige kirkegårdsdige.

Opbevaringssted: Egtved kirkes våbenhus.

Genstandstype: Runesten.

Anvendelse: Runesten genanvendt i kirkegårdsdige.

Ejerinstitution: Kirken (menighedsrådet)

Inventarnr.: Fredningsnummer 3208202

Sb-nr.: 345

Datering: 900-1020

Dateringssikkerhed: Nogenlunde Sikker.

Dateringskommentar: Rune- og sprogtypologisk datering

Fundsted: Vejle (Amt), Jerlev (Herred), Egtved (Sogn). Nr.: 170601

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
1863

Arkæologisk periode: Vikingetid.

Overordnet materiale: Sten.

Underordnet materiale: Granit.

Dimensioner: 80 cm

Bredde: 55 cm

Tykkelse: 43 cm

Oprindelige mål: Stenen er et fragment, så måleangivelserne svarer ikke til stenens oprindelige mål.

Tilstand: Stenen er et fragment.


Litteraturhenvisning(er):


Jacobsen, Lis (1935): Syv runestenstolkninger Aarbøger for Nordisk Oldkyndighed og Historie 1935 p. 167-224. København


Stikord:


Bustrofedon

Indskrift(er):

DK nr.: SJy 6

Dansk oversættelse:
... Fáinn ("den malede"), (som) døde i Svia(?). Ristede ... broder til minde om broder. Denne sten...

English translation:
... (the) Coloured, (who) died in Svia(?). Cut ... brother in memory of brother. This stone ...

Transskription:
... Fāinn, dō ī Svīu(?). Ræist ... [br]ōðiR æft brōður. Stæinn sāsi ...

Translitteration:
...at : fai(n) [:] (t)u : i suiu : raist | ...uþiR : aft : bruþur | stain : sasi : skarni :

Ornamenteret: Nej.

Oversættelses- og sagkommentar:
Lis Jacobsen har i en artikel (Jacobsen 1935: 185-94) diskuteret mulighederne og leveret et meget dristigt rekonstruktionsforsøg, som ikke blev fulgt i Danmarks Runeindskrifter 1941-42. Med formuleringen "brōðiR æft brōður" og "stæinn sāsi" giver stenen mindelser om andre "kampfælle"indskrifter som *Hällestad-stenene, DK Sk 81-83, og *Sjörup-stenen; DK Sk 51.

Tolkningskommentar:
Indskriften lader sig ikke med sikkerhed rekonstruere, og Jacobsens tolkningsforslag af bl.a. runefølgen "skarni" er ret usikker. Jacobsen foreslår ligeledes, at "suiu" skulle dække over bebyggelsesnavnet Svia i Vaksala sogn, Uppland, Sverige; en tolkning der dog sagligt forekommer mindre sandsynlig (Peterson 2007: 321).

Runetypologi:
Vikingetid (V).

Runetypologisikkerhed:
Nogenlunde Sikker.

Sprogtype(r): Olddansk.

Runehøjde: 9,5-20 cm

Skilletegnstype(r): To vertikale streger, To punkter.

Skriftordning: *Parallelordning, hvor tekstlinjerne læses i *bustrofedon.

Indskriftplacering:
På stenens ene bredside

Autenticitet: Ægte.

DR-nr.: 37

DRM-nr.: II, 8