Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 465)(indskriftid: 465)

Thumbnails af billeder:

   

Stamdata:

Titel: Eskatorp-brakteat

Fundomstændigheder:
Brakteaten er et løsfund, som dukkede op ved gravearbejde i 1867.

Genstandstype: Brakteat.

Genstandstypekommentar: F-brakteat. Stempelidentisk med Väsby-brakteat, Sk IK 241,2.

Ejerinstitution: Historiska museet
Sverige

Datering: 450-540

Dateringssikkerhed: Nogenlunde Sikker.

Fundsted: Hallands län (Amt), Fjäre (Herred), Fjärås (Sogn). Nr.: SV4201

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
1964-66

Arkæologisk periode: Ældre germansk jernalder.

Overordnet materiale: Metal.

Underordnet materiale: Guld.

Oprindelige mål: Diameter: 49,8mm

Tilstand: God, men ridser i overfladen og er let bulet.


Litteraturhenvisning(er):


Lis Jacobsen & Erik Moltke (1941-42): Danmarks Runeindskrifter 1 p. spalte 546ff.. København

Hauck et al (red.). 1986 Hauck, Karl; M. Axboe; K. Düwel; L. von Padberg og C. Wypior (1986): Die Goldbrakteaten der Völkerwanderungszeit: 2,1 Ikonographischer Katalog (IK 2, Text). p. 50. Wilhelm Fink Verlag, München.

Indskrift(er):

DK nr.: Sk IK 241,1

Dansk oversættelse:
Malede ... eril.

English translation:
The eril ... coloured

Transskription:
Fahide ... erilaR.

Translitteration:
fahid(e) iuilaidi(u)(i)igaR e=erilaR

Ornamenteret: Ja.

Ornamenteringens udformning:
Brakteaten viser et venstre vendt dyre med tydelig manke, to ører og en spids tunge. Over dyrets ryg og manke ses en mængde utolkede perler/prikker lagt i en tern-agtig formation. Brakteaten er stempel-identisk med Väsby, IK241,2, (Jacobsen og Moltke 1942:546ff.).

Runetypologi:
Urnordisk (U).

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Urnordisk.

Skilletegnstype(r): Ingen skilletegn.

Skriftordning: Højrevendt.

Indskriftplacering:
Indskriften er placeret i et randbånd, omkransende brakteatens motiv.

Autenticitet: Ægte.

DR-nr.: BR74

KJ nr.: 128