Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 858)(indskriftid: 858)

Thumbnails af billeder:

Stamdata:

Titel: Färlöv-sten

Fundomstændigheder:
Stenen er fundet i oktober 1997 i forbindelse med plantning af en ny alle ved landevejen til Kristianstad, ca. 300 m syd for Färlöv Kirke. Udgravningen påviste også stenens fundament, og den har således været rejst ved et gavfelt med formentlig 6-7 større og mindre skibssætninger (Björk 2010).

Opbevaringssted: Rejst på fundstedet.

Genstandstype: Runesten.

Ejerinstitution: Ikke valgt

Datering: 700-900

Dateringssikkerhed: Nogenlunde Sikker.

Dateringskommentar: Stenen blev fundet i kanten af et stort gravfelt, hvor der bl.a. var to store skibssætninger dateret til tiden 700-1000. Hvis indskriften indeholder en ældre a-runeform (A), må stenen dateres til den sidste del af jernalderen eller første del af vikingetiden.

Fundsted: Skåne län (Amt), Östra Göinge (Herred), Färlöv (Sogn). Nr.: SV2302

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
1997

Arkæologisk periode: Yngre germansk jernalder el. vikingetid.

Overordnet materiale: Sten.

Underordnet materiale: Gnejs.

Dimensioner: 284 cm

Bredde: 95 cm

Tykkelse: 45-54 cm

Tilstand: Overfladen er meget forvitret, så en læsning af indskriften er vanskelig.


Litteraturhenvisning(er):


Björk, Tony. 2010 : Gravfältet i Färlöv Arkeologiska undersökningar och förundersökningar, 1995-2005. Färlöv 1:32, 82:1 m.fl. Rapport 2010:4 . Regionsmusset i Kristiansstad, Kristiansstad

Källström, Magnus. 2016 : De mystiska tecknen på baksidan av runstenen i Färlöv Riksantikvarieämbetet, K-blogg (30. maj 2016) . http://www.k-blogg.se/2016/05/30/de-mystiska-tecknen-pa-baksidan-av-runstenen-farlov/

Indskrift(er):

DK nr.: Sk 130

Dansk oversættelse:
Indskriften er for forvitret til at kunne tolkes.

Transskription:
Side A: ... side B: ...

Translitteration:
Side A: (-)---(i)(u)-uiAA---Ar-rm side B: ???

Ornamenteret: Nej.

Læsningskommentar:
Bagsidens tre lønruner er beskrevet og afbildet af (Källström 2016)

Runetypologi:
Tidlig vikingetid (V).

Runetypologisikkerhed:
Nogenlunde Sikker.

Sprogtype(r): Utolket.

Runehøjde: 5,5-10 cm

Skilletegnstype(r): Usikkert skilletegn.

Skriftordning: Lineær fra venstre mod højre.

Indskriftplacering:
I en naturlig fordybning eller fure nær stenens ene kant.

Autenticitet: Ægte.

Andet nr.: NOR1998;21