Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 169)(indskriftid: 169)

Thumbnails af billeder:

   

Stamdata:

Titel: Fåborg-røgelseskar

Fundomstændigheder:
I indberetning: Karret var tilhørende Fåborg Kirke. Det blev skænket til Nationalmuseet i 1811.

Opbevaringssted: Nationalmuseet.

Genstandstype: Røgelseskar.

Genstandstypekommentar: Karrets låg er kuppelformet og ender i en lille lanterne. Den koniske fod er repareret. Der har været tre sæt øskener; en er brudt af, en er erstattet med en øsken af jern. Ophæng er delvist bevaret.

Anvendelse: Efter reformationen har man anvendt røgelseskar som ildkar, hvori man opbevarede gløder til tænding af alterlys (Grinder-Hansen 2002:34).

Ejerinstitution: Nationalmuseet
Frederiksholms Kanal 12
1220 København K.
Danmark

Inventarnr.: 702

Datering: 1200-1300

Dateringssikkerhed: Sikker.

Dateringskommentar: Stilhistorisk er der tale om et kar af romansk type. Sprog- og runetypologi daterer karret til 1200-tallet.

Fundsted: Svendborg (Amt), Sallinge (Herred), Fåborg (Sogn). Nr.: 090406

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
1701

Arkæologisk periode: Højmiddelalder.

Overordnet materiale: Metal.

Underordnet materiale: Bronze.

Dimensioner: 18 cm

Oprindelige mål: Højde inklusiv fod og ring: 44 cm. Diameter: 12.

Tilstand: Karrets skål er gennemboret af tre huller, hvoraf det midterste er anvendt ved påsættelse af ny øsken.


Litteraturhenvisning(er):


Grinder-Hansen, Poul. 2002 (2002): Danmarks middelalder og renæssance. Nationalmuseets vejledninger . København

Indskrift(er):

DK nr.: Fyn 37

Dansk oversættelse:
Mester Jakob Rød, smed, gjorde mig. Gud velsigne.

English translation:
Master Iacobus Red, smith, made me. May God bless.

Transskription:
Magister Iacobus Rufus faber me fecit. Guþ si[gne].

Translitteration:
ma=gist=æ=r : ia=ko=bus : ruffus : fabær : me feciþ : guþ : si

Ornamenteret: Ja.

Ornamenteringens udformning:
Karrets låg er smykket af forskelligt udformede røghuller og er ornamenteret med stregmønstre, blandt andre en zigzagbort på skålen.

Oversættelses- og sagkommentar:
Indskriften er opbygget af en mesterformel efterfulgt af en kristen formel/bøn.

Læsningskommentar:
m-rune og e-rune i ordet "me" er beskadigede: m-runen mangler nederste del af hovedstaven, og e-runen er gennemboret i midten således, at punkt/streg er forsvundet. k-rune er brugt for latinsk c foran bagtungevokal, mens særlig c-rune modsvarer latinsk c foran fortungevokal. Finalt t modsvares af runen þ.

Tolkningskommentar:
Sekvensen "si" er ikke fragmentarisk. Ordet "signe" 'velsigne' kan rimeligvis restitueres.

Særlige tegn: Langstavet c-rune i "feciþ". f-runernes bistave er lavtsiddende. Stunge runer: med streg på hovedstav: i (e), med punkt i rum mellem hovedstav og bistav: k (g).

Runetypologi:
Middelalder (M).

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Gammeldansk, Latin.

Skilletegnstype(r): To punkter, Tre punkter.

Skriftordning: Enrettet linje.

Indskriftplacering:
Underskålen. Ved randen.

Autenticitet: Ægte.

DR-nr.: 173