Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 748)(indskriftid: 748)

Thumbnails af billeder:

Stamdata:

Titel: Farsø-sten

Fundomstændigheder:
Stenen blev fundet 1955 under våbenhusets flisegulv i forbindelse med restaureringsarbejder. Stenen havde ligget som tærskelsten foran norddøren. Det øverste højre stykke af stenen var slået af ved opdagelsen, men et lille fragment af stenen med enkelte runer blev snart efter fundet i nærheden.

Opbevaringssted: Våbenhuset.

Genstandstype: Runesten.

Anvendelse: Runesten genanvendt som tærskelsten.

Ejerinstitution: Kirken (menighedsrådet)

Inventarnr.: Fredningsnummer 150948

Sb-nr.: 302

Datering: 970-1020

Dateringssikkerhed: Sikker.

Dateringskommentar: bevaring af nasalt a, "aft" for det yngre "aftiR", men dog tilsyneladende gennemført monoftongering, og den snegleformede indskriftsordning.

Fundsted: Ålborg (Amt), Gislum (Herred), Farsø (Sogn). Nr.: 120204

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
1955

Arkæologisk periode: Yngre vikingetid.

Overordnet materiale: Sten.

Underordnet materiale: Granit.

Dimensioner: 180 cm

Bredde: 72 cm

Tykkelse: 40 cm

Tilstand: Overfladen er præget af forvitring, hvilket vanskeliggør læsningen, og gennem skibsristningen løber der en dyb revne.


Litteraturhenvisning(er):


Simonsen [=Stoklund], Marie. 1958 : Farsø-runestenen Fra Himmerland og Kjær Herred p. 246-256.

Indskrift(er):

DK nr.: NJy 50

Dansk oversættelse:
Toste og Asbjørn rejste denne sten efter Tue, (deres) bror/(...)

English translation:
Tosti and Ásbjǫrn raised this stone in memory of Tófi, (their) brother/...

Transskription:
Tosti ok Asbiorn resþu sten þænna æft Tofa, broþur (sin)/...

Translitteration:
: tu(s)(t)i : uk : ąsbiurn : rsþu : stin : þąnsi : (a)ft : tufa : bruþur |: (s)(i)(n) / --- : ...

Ornamenteret: Ja.

Ornamenteringens udformning:
En skibsristning på 42 cm fra stævn til stævn.

Læsningskommentar:
Læseretningen i den delvis ødelagte tilføjelse er usikker på grund af bruddet.

Runetypologi:
Vikingetid (V).

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Olddansk.

Runehøjde: Ca. 13 cm

Skilletegnstype(r): To punkter.

Skriftordning: Konturorden begyndende i nederste højre hjorne. Sidste del af indskriften løber i et indskriftbånd i midten nedefra og op, med en fortsættelse uden for rammen med en ny rammestreg.

Indskriftplacering:
På stenens ene bredside.

Autenticitet: Ægte.

Andet nr.: EM85;523B