Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 438)(indskriftid: 438)

Thumbnails af billeder:

Stamdata:

Titel: Femø-brakteat

Alternativ titel: Sønderby Sogn

Fundomstændigheder:
Brakteaten er et løsfund gjort i vandet ud for Sønderby på Femø i 1906. Brakteaten blev fundet omkring 60 m fra kysten på 1,2 m dybde.

Genstandstype: Brakteat.

Genstandstypekommentar: C-brakteat

Ejerinstitution: Nationalmuseet
Frederiksholms Kanal 12
1220 København K.
Danmark

Inventarnr.: D 9/06

Datering: 450-540

Dateringssikkerhed: Nogenlunde Sikker.

Fundsted: Maribo (Amt), Fuglse (Herred), Femø (Sogn). Nr.: 070306

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
1906

Arkæologisk periode: Ældre germansk jernalder.

Overordnet materiale: Metal.

Underordnet materiale: Guld.

Oprindelige mål: Diameter: 34,1mm

Tilstand: God stand


Litteraturhenvisning(er):


Moltke, Erik 1985 (1985): Runes and their Origin. Denmark and Elsewhere p. 113ff.. Nationalmuseets Forlag, Copenhagen

Hauck et al (red.). 1986 Hauck, Karl; M. Axboe; K. Düwel; L. von Padberg og C. Wypior (1986): Die Goldbrakteaten der Völkerwanderungszeit: 2,1 Ikonographischer Katalog (IK 2, Text). p. 184. Wilhelm Fink Verlag, München.

Indskrift(er):

DK nr.: Syd IK 340

Dansk oversættelse:
Jeg FakaR malede(?).

English translation:
I FakaR coloured(?).

Transskription:
Ek FakaR f[ahido].

Translitteration:
ek fakaR f

Ornamenteret: Ja.

Ornamenteringens udformning:
Brakteaten viser et venstrevendt menneskeansigt med skraveret hårpragt, som slår en sløjfe i nakken over et ligeledes venstrevendt dyr med horn og tunge ud af munden. Et svastika ses i ansigtets øjenhøjde over dyrets horn. Fra ansigtets u-formede øre løber, hvad kunne være en perlebesat halskrave, som er forbundet med det hornede dyrs rygkam. Denne detalje genfinder vi både på Bolbro 2, IK31, Ågedal, IK1, Fjärestad, IK55, Åsum, IK11, og måske Kølby, IK99. Åsum brakteaten er dog den mest interessante, da den udover ikonografi også bærer indskriftsmæssige ligheder. Moltke mener at det indprægede ufuldstændige ord på henholdsvis Åsum- 'fahi' og Femø-brakteaten 'f', begge er forvanskninger af udsagnsordet 'fahiđō', og formentlig kan føres tilbage til et fælles forlæg runemesteren, eller -mestrene, har kopieret fra (Moltke 1976:91ff.; Hauck et al. 1986:184).

Oversættelses- og sagkommentar:
Illustration: IK

Runetypologi:
Urnordisk (U).

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Urnordisk.

Skilletegnstype(r): Ingen skilletegn.

Skriftordning: Venstrevendt

Indskriftplacering:
Startende øverst ved hårpragten løber indskriften med rammelinier langs randen til venstre, hvor øverste rammelinie sammenfalder i en prik med dyrets udstrakte tunge.

Autenticitet: Ægte.

DR-nr.: BR45

KJ nr.: 132

Andet nr.: IK 340