Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 1042)(indskriftid: 1222)

Thumbnails af billeder:

Stamdata:

Titel: Fjärestad-brakteat

Alternativ titel: Gantofta

Fundomstændigheder:
For de nærmere fundomstændigheder henvises generelt til Danmarks Runeindskrifter 1941-42 og for nyere fund Hauck et. al.: Die Goldbrakteaten der Völkerwanderungszeit. Ikonographischer Katalog 1-3, (IK), 1985-89 (uafsluttet).

Genstandstype: Brakteat.

Ejerinstitution: Historiska museet
Narvavägen 13-17
SE-114 84 Stockholm Stockholm
Sverige

Inventarnr.: 24624

Datering: 450-540

Dateringssikkerhed: Nogenlunde Sikker.

Fundsted: Skåne län (Amt), Luggude (Herred), Fjärestad (Sogn). Nr.: SV1207

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
1949

Arkæologisk periode: Ældre germansk jernalder.

Overordnet materiale: Metal.

Underordnet materiale: Guld.


Litteraturhenvisning(er):


Imer, Lisbeth M. 2014 Madsen, Per K.; I. Wass (2015): Jernalderens runeindskrifter i Norden - Katalog Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie 2014 p. 71. Det Kgl. Nordiske Oldskriftselskab, København

Hauck et al (red.). 1985 K. Hauck; M. Axboe; U. Clavadetcher; K. Düwel og L. von Padberg (1985): Die Goldbrakteaten der Völkerwanderungszeit: 1,2 Ikonographischer Katalog (IK 1, Text). p. 101ff.. Wilhelm Fink Verlag, München.

Indskrift(er):

DK nr.: Sk IK 55

Dansk oversættelse:
'ota'

English translation:
'ota'

Transskription:
ota

Translitteration:
ota

Ornamenteret: Ja.

Ornamenteringens udformning:
Brakteaten viser et venstrevendt ansigt med skraveret hårpragt og sløjfe i nakken. Det 'svæver' over et ligeledes venstrevendt dyr med horn, øre og fipskæg. Et svastika ses mellem dyrets hoved og forben. Både ikonografi og indskriftens placering og indhold, 'ota', er nært beslægtet med Skåne 3, IK152, og Gadegård, IK578, og Tjurkö 2, IK185. Tjurkö 2 brakteaten, især, er næsten en eksakt kopi af Skåne 3, hvilket giver et godt billede af, hvor fint et kopieringsarbejde nogle af guldsmedene mestrede (Imer 2014:71; Hauck et al. 1985:Bd.1:101,103).

Oversættelses- og sagkommentar:
Indskriften behandles tilsyneladende ikke i Moltke 1985, "Runes and Their Origin".

Runetypologi:
Ubestemt.

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Urnordisk.

Skilletegnstype(r): Ingen skilletegn.

Skriftordning: Venstrevendt

Indskriftplacering:
Indskriften er placeret øverst til venstre, over dyrets horn og ud for hårpragten med en nedre rammelinie.

Autenticitet: Ægte.