Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 234)(indskriftid: 234)

Thumbnails af billeder:

   

Stamdata:

Titel: Fjenneslev-sten

Fundomstændigheder:
Runestenen blev fundet under nedrivning af kirkegårdsdiget og henlagt på kirkegården. Omkring 1910 blev stenen genrejst samme sted.

Opbevaringssted: Fredet i 1982 og er genrejst på Fjenneslev Kirkes kirkegård, hvor den står tilgængelig for offentligheden.

Genstandstype: Runesten.

Ejerinstitution: Kirken (menighedsrådet)

Inventarnr.: Fredningsnr. 352435

Sb-nr.: 20

Datering: 1000-1050

Dateringssikkerhed: Nogenlunde Sikker.

Dateringskommentar: I Danmarks Runeindskrifter er dateringen angivet til efter Jelling eller muligvis før middelalder. Stenen anses for at være en overgangssten. Runerne er vikingetidsruner, men en usædvanlig læseretning peger mod tidlig middelalder. I Danske Runemindesmærker angives dateringen til ca. 1030.

Fundsted: Sorø (Amt), Alsted (Herred), Fjenneslev (Sogn). Nr.: 040104

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
Ca. 1830

Arkæologisk periode: Yngre vikingetid.

Overordnet materiale: Sten.

Underordnet materiale: Granit.

Dimensioner: 220 cm

Bredde: 126 cm

Tykkelse: 63 cm

Oprindelige mål: Højdeangivelse er målet over jorden. Breddeangivelsen er målet over det bredeste sted.

Tilstand: God.


Stikord:


Brosten

Indskrift(er):

DK nr.: Sj 60

Dansk oversættelse:
Sasser rejste stenen og gjorde (dvs. byggede) broen.

English translation:
Sassurr raised the stone and made the bridge.

Transskription:
Sassurr rēsþi stēn en gerði brō.

Translitteration:
+ sasur : risþi : stin : an : karþi : bru :

Ornamenteret: Ja.

Ornamenteringens udformning:
Indskriften indledes med et kors.

Oversættelses- og sagkommentar:
Indskriften er en rejserformel og omhandler *brobygning. Brobyggerformler er især kendt fra svensk område, men der findes et par andre sikre eksempler fra dansk område (Sandby-sten 3 og Källstorp-sten (Jordberga-sten).

Tolkningskommentar:
Mandsnavnet Sasser afspejler den karakteristiske, især sydskandinaviske udvidelse af Asser med et foranstillet "S-", hvis oprindelse er omdiskuteret, jf. også kvindenavnet Sasgerd på Skjern-sten 2, DK MJy 22.

Runetypologi:
Senvikingetid (V).

Runetypologisikkerhed:
Nogenlunde Sikker.

Sprogtype(r): Olddansk.

Runehøjde: 6,5-9 cm

Skilletegnstype(r): Et kors, To punkter.

Skriftordning: Lineær.

Indskriftplacering:
Indskriften løber oven fra stenens top og nedefter på smalsiden.

Autenticitet: Ægte.

DR-nr.: 238