Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 188)(indskriftid: 188)

Thumbnails af billeder:

Stamdata:

Titel: Flemløse-sten 1

Fundomstændigheder:
Stenen blev iflg. håndskriftet Fynske Antiquiteter 1606 flyttet til Flemløse kirkegård af sognepræst Thomas Nafnsen, der var sognepræst i Flemøse 1553-1598 fra en høj "tvært over for Lammemose have". Stenen blev siden kløvet og indsat i kirkegårdsmuren, men udtaget af Frederik VII i 1842 og ført til Frederiksgave senere i 1854 til Jægerspris. Stenen blev fredet i 1982.

Opbevaringssted: Står i parken ved Jægerspris Slot ca. 20 m nord for foden af grevinde Danners gravhøj med stednr. og sb. nr. 010201:337 og med fredningsnr. 292666.

Genstandstype: Runesten.

Ejerinstitution: Kong Frederik den Syvendes Stiftelse paa Jægerspris
Slotsgården 20, Postboks 29
3630 Jægerspris

Sb-nr.: 73

Datering: 700-800

Dateringssikkerhed: Nogenlunde Sikker.

Dateringskommentar: Ara-rune med krydsende bistave (dvs som den senere h-rune) samt med enkelt bistav, ansuR-runen med højstiddende bistave, og /R/ er bevaret efter dental.

Fundsted: Odense (Amt), Båg (Herred), Flemløse (Sogn). Nr.: 080205

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
før 1598

Arkæologisk periode: Overgangen germansk jernalder/vikingetid.

Overordnet materiale: Sten.

Underordnet materiale: Granit.

Dimensioner: 175 cm

Bredde: 86 cm

Tykkelse: 55-57 cm

Oprindelige mål: Siden og toppen af stenen er kløvet fra.

Tilstand: Runestenen er generelt godt bevaret, men der er forsvundet et lille stykke af toppen i højre side, så der mangler to runer øverst i anden og otte i tredje linje samt hele fjerde linje, men de kan med sikkerhed indsættes på grundlag af ældre tegninger.


Stikord:


Gode
Risterformel

Indskrift(er):

DK nr.: Fyn 2

Dansk oversættelse:
Efter Roulv står denne sten. Han var {nuRa}-*gode, sønnerne satte (den) efter. Åver malede (ristede).

English translation:
In memory of Hróðulfr stands this stone; he was {nuRa}-priest/chief. Sons placed in memory. Ávarr coloured.

Transskription:
Æft Rōulf stændR stæinn sāsi, es vas {nuRa} goði. Sattu syniR æftiR. ĀvæiRR fāði.

Translitteration:
Aft ruulf stątR | [st]Ain sAsi is uAs nu|Ra kuþi satu su[niR aftiR | ąuAiR faaþi]

Ornamenteret: Nej.

Oversættelses- og sagkommentar:
Samhørighed med Avnslev (DK Fyn 48), Flemløse 2 (DK Fyn 3), Helnæs (DK Fyn 8). Samme rister og *risterformel som Helnæs: Åver malede. Om kommentarer personbetegnelsen "gode", se Helnæs, DK Fyn 8.

Læsningskommentar:
Sidste del af indskriften (i kantet parentes) kendes fra tidligere aftegninger af stenen og kan således ikke ses på stenen i dag. To forskellige varianter af ara-runen.

Tolkningskommentar:
Tolkningen af {nuRa} er uvis, se Helnæs-sten, DK Fyn 8.

Særlige tegn: Såvel ą (med højtsiddende bistave) som A for ara-runen med krydsende bistave og a for ara-runen med enkelt bistav.

Runetypologi:
Tidlig vikingetid (V).

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Olddansk.

Runehøjde: 11-16 cm

Skilletegnstype(r): Ingen skilletegn.

Skriftordning: Indskriften læses nedefra og fra venstre mod højre i bustrofedon. Den tabte fjerde linje læses nedefra.

Indskriftplacering:
Stenens ene bredside.

Autenticitet: Ægte.

DR-nr.: 192

DRM-nr.: III, 5