Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 256)(indskriftid: 256)

Thumbnails af billeder:

Stamdata:

Titel: Fuglie-sten 2

Alternativ titel: Fuglie-stenen I

Fundomstændigheder:
På en runologisk rejse i 1876 blev *Wimmer gjort opmærksom på denne sten, der lå henkastet mellem en mængde andre sten på Toftegården i Fuglie. Siden 1841 havde den siddet i et stengærde ved gården og skulle iflg ejeren være taget fra en sløjfet høj i nærheden af højen med Fuglie-sten 1.

Opbevaringssted: Flyttet fra Toftegårdens have til kirkegården.

Genstandstype: Runesten.

Genstandstypekommentar: Stenen er *genbrugt som runesten, den har skåltegn fra ældre tid.

Ejerinstitution: Kirken (menighedsrådet)

Datering: 970-1020

Dateringssikkerhed: Nogenlunde Sikker.

Dateringskommentar: Rune- og sprogtypologisk datering.

Fundsted: Skåne län (Amt), Skytts (Herred), Fuglie (Sogn). Nr.: SV1706

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
1876

Arkæologisk periode: Yngre vikingetid.

Overordnet materiale: Sten.

Underordnet materiale: Granit/gnejs.

Dimensioner: 121 cm

Bredde: 61 cm

Tykkelse: 41 cm


Stikord:


Genbrug

Indskrift(er):

DK nr.: Sk 73

Dansk oversættelse:
Atte rejste denne sten efter Thorsten sin søn.

English translation:
Atti raised this stone in memory of Þorsteinn, his son.

Transskription:
Atti rēsþi stēn þessi æft Þōrstēn, sun sinn.

Translitteration:
ati : risþi : stin : þasi : aft : þurstin : sun : sin

Ornamenteret: Ja.

Ornamenteringens udformning:
Skålgruber spredt på hele stenen.

Læsningskommentar:
Wimmer overså de øverste runer: sun : sin

Runetypologi:
Vikingetid (V).

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Olddansk.

Runehøjde: 9-10 cm

Skilletegnstype(r): To punkter.

Skriftordning: Indskriften, der læses nedefra, står i et enkelt bånd, der løber helt op over toppen af stenen.

Indskriftplacering:
Midt på stenens ene bredside.

Autenticitet: Ægte.

DR-nr.: 260

DRM-nr.: IV, 20