Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 67)(indskriftid: 67)

Thumbnails af billeder:

Stamdata:

Titel: Funder-søjlefod

Fundomstændigheder:
Runerne blev opdaget ved fjernelse af et kalklag. De er placeret på yderste venstre søjle i portalen fra våbenhuset til kirken.

Opbevaringssted: In situ.

Genstandstype: Bygningssten.

Ejerinstitution: Kirken (menighedsrådet)

Datering: 1125-1175

Dateringssikkerhed: Nogenlunde Sikker.

Dateringskommentar: Arkæologisk datering. Dateringen forudsætter, at indskriften er blevet til i forbindelse med søjlens tilblivelse. Ellers kan indskriften være meget yngre.

Fundsted: Viborg (Amt), Hids (Herred), Funder (Sogn). Nr.: 130303

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
1873

Arkæologisk periode: Ældre middelalder.

Overordnet materiale: Sten.

Underordnet materiale: Granit.

Indskrift(er):

DK nr.: MJy 3

Dansk oversættelse:
Nikolaus

English translation:
Nikulás.

Transskription:
Niklas.

Translitteration:
nikl=as

Ornamenteret: Ja.

Ornamenteringens udformning:
Runerne er placeret som del af et zigzagmønster.

Særlige tegn: Binderune i a=l eller måske snarere l=a.

Runetypologi:
Middelalder (M).

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Latin.

Runehøjde: 4-5 cm

Skilletegnstype(r): Ingen skilletegn.

Skriftordning: Fra venstre mod højre - et felt ad gangen.

Indskriftplacering:
Nederste del af søjlefoden.

Autenticitet: Ægte.

DR-nr.: 72