Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 437)(indskriftid: 437)

Thumbnails af billeder:

Stamdata:

Titel: Fyn-brakteat 2

Fundomstændigheder:
Fundomstændighederne er ukendt; brakteaten er fundet før 1687.

Genstandstype: Brakteat.

Genstandstypekommentar: C-brakteat

Ejerinstitution: Nationalmuseet
Frederiksholms Kanal 12
1220 København K.
Danmark

Inventarnr.: 8648

Datering: 450-540

Dateringssikkerhed: Nogenlunde Sikker.

Fundsted: Danmark (Amt), Fyn (Herred), (Sogn). Nr.: 000200

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
Før 1687

Arkæologisk periode: Ældre germansk jernalder.

Overordnet materiale: Metal.

Underordnet materiale: Guld.

Oprindelige mål: Diameter: 29,7mm

Tilstand: Okay; små bulet og godt slidt.


Litteraturhenvisning(er):


Hauck et al (red.). 1986 Hauck, Karl; M. Axboe; K. Düwel; L. von Padberg og C. Wypior (1986): Die Goldbrakteaten der Völkerwanderungszeit: 2,1 Ikonographischer Katalog (IK 2, Text). p. 16, 63. Wilhelm Fink Verlag, München.

Indskrift(er):

DK nr.: Fyn IK 249

Dansk oversættelse:
...

English translation:
...

Transskription:
...

Translitteration:
n(e) : tbllll

Ornamenteret: Ja.

Ornamenteringens udformning:
Brakteaten viser et venstrevendt menneskehoved med skraveret og perlebesat hårpragt og overkrop over et ligeledes venstrevendt dyr med horn og tunge ud af munden. Over dyrets horn, ud for hårpragten, ses et svastika og venstre for, indskriften med linierammer. Brakteatens indskriftsplacering og ikonografi - især konturerne i hårpragt, overkrop og af dyrenes ben - har nære ligheder med Sjælland 1, IK330, Maglemose 2, IK301, Ejby, IK238, Mols, IK357, Hammenhög, IK267, Aversi, IK215, Fredrikstad, IK244, og Danmark 1, 2 og 3, IK229, IK364, IK199. Lynge-Gyde, IK298, og de stempel-identiske Kjøllergård 1 og 2, IK95,1, 95,2, har også nære ligheder; indskriftsplaceringen er dog en anden, ligesom dyret på Aversi ikke bærer horn, men har to store ører (Hauck et al. 1986:Bd.2:16,63).

Runetypologi:
Urnordisk (U).

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Urnordisk.

Skilletegnstype(r): Usikkert skilletegn.

Skriftordning: Venstrevendt

Indskriftplacering:
Indskriften starter øverst ved øsken og følger randen til venstre stoppende ved dyrets snude.

Autenticitet: Ægte.

DR-nr.: BR43

KJ nr.: 114 Anm. 2