Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 1073)(indskriftid: 1253)

Stamdata:

Titel: Fyn-brakteat 3

Alternativ titel: Südfünen-brakteat

Fundomstændigheder:
Fundomstændighederne er ukendte. Brakteaten blev indleveret til Nationalmuseet i 1882. Den var kun kendt som en litteraturhenvisning i DR (sp. 517 anm. 1) under den stempel-identiske Hesselagergårds Skov, IK 75,1, samt den senere Hesselager, IK75,2. Selvom den i mellemtiden er identificeret og i dag befinder sig i Odense, er den ikke blevet medtaget af Moltke i hans oversigt fra 1985.

Genstandstype: Brakteat.

Genstandstypekommentar: C-brakteat

Ejerinstitution: Fejl ved opslag af ejerinstitution:
Object reference not set to an instance of an object.

Inventarnr.: 3505 z

Datering: 450-540

Dateringssikkerhed: Nogenlunde Sikker.

Fundsted: Danmark (Amt), Fyn (Herred), (Sogn). Nr.: 000200

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
før 1882

Arkæologisk periode: Ældre germansk jernalder.

Overordnet materiale: Metal.

Underordnet materiale: Guld.

Oprindelige mål: 27mm

Tilstand: God stand


Litteraturhenvisning(er):


Lis Jacobsen & Erik Moltke (1941-42): Danmarks Runeindskrifter 1 p. spalte 517. København

Hauck et al (red.). 1985 K. Hauck; M. Axboe; U. Clavadetcher; K. Düwel og L. von Padberg (1985): Die Goldbrakteaten der Völkerwanderungszeit: 1,2 Ikonographischer Katalog (IK 1, Text). p. 138. Wilhelm Fink Verlag, München.

Indskrift(er):

DK nr.: Fyn IK 75,3

Dansk oversættelse:
... ... ... ... løg? ...

English translation:
... ... ... ... leek? ...

Transskription:
... ... ... ... l[a]u[ka]R? ...

Translitteration:
t e d o | luR þ-

Ornamenteret: Ja.

Ornamenteringens udformning:
Brakteaten viser en højrevendt menneskefigur med diadem og flette nakkehår bag et ligeledes højrevendt dyr med horn og et strittende øre. Over dyrets hoved, i ansigtets øjenhøjde, ses en venstrevendt fugl med krum hals og næb. Både indskriftsplacering - særligt indskriften under dyrets hoved - og ikonografi, såsom menneskefigurens nakkefletning og hånd på dyrets hals, er ifølge IK detaljer, vi genfinder på bl.a. Randers, IK142, Maglemose 3, IK300, og Fyn 1, 58. Brakteaten er stempel-identisk med Hesselager, IK75,2, og Hesselagergårds Skov, IK75,1, (Hauck et al. 1985:138).

Runetypologi:
Urnordisk (U).

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Urnordisk.

Skilletegnstype(r): Ingen skilletegn.

Skriftordning: Højrevendt

Indskriftplacering:
Indskriften står i højre side, under dyrets hoved. Desuden er der placeret enkelte runer og rune-lignende tegn rundt langs motivets rand, og et enkelt bag mandsfigurens ryg; muligvis en binderune.

Autenticitet: Ægte.