Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 618)(indskriftid: 618)

Thumbnails af billeder:

   

Stamdata:

Titel: Gårdlösa-fibula

Alternativ titel: Smedstorp-fibula

Fundomstændigheder:
Fundet i en kvindegrav under prøveudgravninger ved gården Gårdlösa i Smedstorp i nærheden af Simrishamn i Skåne.

Opbevaringssted: Historiska Museet.

Genstandstype: Fibula.

Genstandstypekommentar: Armbrøstfibula.

Anvendelse: Dragtspænde.

Ejerinstitution: Historiska museet
Sverige

Inventarnr.: 25302

Datering: 210/20-250/60

Dateringssikkerhed: Sikker.

Dateringskommentar: Arkæologisk datering. Graven tilhører fase C1b.

Fundsted: Skåne län (Amt), Ingelstads (Herred), Smedstorp (Sogn). Nr.: SV0912

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
1949

Arkæologisk periode: Yngre romersk jernalder.

Overordnet materiale: Metal.

Underordnet materiale: Sølv.

Dimensioner: 4,2 cm

Oprindelige mål: Målet angiver nåleskedens længde.

Tilstand: Genstandens bevaring er god, men runerne er beskadigede mod toppen, hvor nålen har ridset frem og tilbage, særligt mod slutningen af indskriften.


Litteraturhenvisning(er):


Peterson, Lena 2004 (2004): Lexikon över urnordiska personnamn p. 17. Institut för språk och folkminnen, Uppsala http://www.sprakochfolkminnen.se/download/18.5e02b54a144bbda8e9b1c11/1398151044347/urnordiska-person

Krause, Wolfgang & Herbert Jankuhn 1966 (1966): Die Runeninschriften im älteren Futhark Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften in Göttingen. Philologisch-historische Klasse 3,65, I p. 35. Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen

Moltke, Erik 1985 (1985): Runes and their Origin. Denmark and Elsewhere p. 128. Nationalmuseets Forlag, Copenhagen

Imer, Lisbeth M. 2015 Per Kristian Madsen, Ingrid Wass (2015): Jernalderens runeindskrifter i norden. Katalog Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie 2014 p. 104. Det Kgl. Nordiske Oldskriftselskab, København

Antonsen, Elmer H. 1975 (1975): A Concise Grammar of the Older Runic Inscriptions Sprachstrukturen. Reihe A: Historische Sprachstrukturen 3 p. 31. Max Niemeyer Verlag, Tübingen

Lisbeth Imer 2011 : Maturus Fecit – Unwod Made: Runic Inscriptions on Fibulae in the Late Roman Iron Age Lund Archaeological Review 2011 p. 11-27.


Stikord:


Mestersignatur

Indskrift(er):

DK nr.: Sk 41

Dansk oversættelse:
Jeg, UnwodR.

English translation:
I, UnwodR.

Transskription:
Ek Unwod(i)R.

Translitteration:
ek unwod(R)/ek unwod (w)

Ornamenteret: Nej.

Oversættelses- og sagkommentar:
UnwodR kan oversættes til "den urasende" dvs. "den rolige", med forleddet un- 'u-' og et efterled dannet til (eller svarende til?) on. óðr, gotisk woþs 'vrede'. Dette er en velkendt navnetype, fx Óspakr "den ukloge"/"ufredelige".

Læsningskommentar:
Runerne er beskadiget mod toppen, hvor nålen har ridset frem og tilbage. Krause og Moltke hævder, at der er tale om en mislykket gengivelse af "R" eller "iR", mens Lisbeth Imer mener, at runen kan læses "w", hvilket dog giver tolkningsmæssige problemer sprogligt set, idet navnet "Unwod" mangler en endelse. Formen kan dog sammenlignes med "Alugod" på Værløse-fiblen DK Sj 21.

Tolkningskommentar:
Krause og Moltke foretrækker henholdsvis en læsning "i=R" eller fejlskriving for "iR" af den sidste rune af morfologiske årsager. Man forventer en i-stamme som andetled af bahuvrihikomposita med privativpartiklen un- (u-) som forled. Antonsen ser dog et rodnomen. Imer foretrækker dog en læsning "w" som ellers ukendt forkortelse af w[urte].

Særlige tegn: e-rune med vandret bjælke.

Runetypologi:
Urnordisk (U).

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Urnordisk.

Skilletegnstype(r): Ingen skilletegn.

Skriftordning: Højrevendt.

Indskriftplacering:
I nåleskedens længderetning på indersiden.

Autenticitet: Ægte.

Andet nr.: EM85;128A