Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 324)(indskriftid: 324)

Thumbnails af billeder:

Stamdata:

Titel: Gårdstånga-sten 1

Alternativ titel: Gårdstånga-stenen II

Fundomstændigheder:
Stenen omtales af *Skonvig og *Worm, men de udførligste oplysninger om dens oprindelige plads giver *Wadbeck i 1667, som skriver, at stenen stod på "öster Gaarstanges wester wang ikke langt fra Byen med nogle andre Steene opreyst, norden wed aan". Senere flyttet til en bondes gård og i 1830'erne til parken i Flyinge.

Opbevaringssted: Parken i Flyinge.

Genstandstype: Runesten.

Anvendelse: Runestensmonument.

Ejerinstitution: Ikke valgt

Datering: 970-1020

Dateringssikkerhed: Nogenlunde Sikker.

Dateringskommentar: Rune- og sprogtypologisk datering.

Fundsted: Skåne län (Amt), Frosta (Herred), Gårdstånga (Sogn). Nr.: SV0405

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
1627, ca.

Arkæologisk periode: Yngre vikingetid.

Overordnet materiale: Sten.

Underordnet materiale: Granit.

Dimensioner: 218 cm

Bredde: 53 cm

Tykkelse: 80 cm


Stikord:


Skonvig, J.
Worm, O.
Wadbeck

Indskrift(er):

DK nr.: Sk 8

Dansk oversættelse:
Tholv og Ulv rejste disse stene efter deres fælle Asmund Lippe.

English translation:
Þólfr and Ulfr raised these stones in memory of Ásmundr Lip, their partner.

Transskription:
ÞōlfR ok UlfR rēsþu stēna þessæ øftæR Āsmund Lippa, fēlaga sinn.

Translitteration:
: þulfR : uk : ulfR : risþu : stiną : þise : ufteR : ąsmut : liba : felaga : sin :

Ornamenteret: Nej.

Ornamenteringens udformning:
Sekundært er latinske bogstaver (initialer), et kors og en stjerne tilføjet, efter Skonvigs optegnelser.

Oversættelses- og sagkommentar:
Indskriften har to stungne i-runer for svagtryksendelsesvokalen /-i/, der her er gengivet med "æ" (Bjerrum 1952: 56 f.). Tilnavnet Lippi betyder "læbe" og må sigte til Asmunds udseende.

Særlige tegn: Stungent i og k. Rundt m-hoved.

Runetypologi:
Senvikingetid (V).

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Olddansk.

Runehøjde: 9,3-12,4 cm

Skilletegnstype(r): To punkter.

Skriftordning: Indskriften begynder i stenens nederste venstre hjørne og løber i en smal bue opefter og rundt langs stenens kant.

Indskriftplacering:
På stenens smalside.

Autenticitet: Ægte.

DR-nr.: 329

DRM-nr.: IV, 24