Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 235)(indskriftid: 235)

Thumbnails af billeder:

   

Stamdata:

Titel: Gørlev-sten 1

Fundomstændigheder:
Opdaget som tærskelsten foran det søndre, senmiddelalderlige våbenhus og på et hængende hår genbrugt ved støbningen af en ny cementtrappe.

Opbevaringssted: Gørlev Kirkes våbenhus.

Genstandstype: Runesten.

Anvendelse: Runesten/genanvendt som tærskelsten foran det senmiddelalderlige våbenhus, men den kan stamme fra en ældre bygning. Gørlev Kirke er muligvis bygget i 1100-tallet.

Ejerinstitution: Kirken (menighedsrådet)

Datering: 800-850

Dateringssikkerhed: Nogenlunde Sikker.

Dateringskommentar: Typologisk-sproglig datering.

Fundsted: Holbæk (Amt), Løve (Herred), Gørlev (Sogn). Nr.: 030206

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
1921

Arkæologisk periode: Ældre vikingetid.

Overordnet materiale: Sten.

Underordnet materiale: Granit/gnejs.

Dimensioner: 315 cm

Bredde: 88 cm

Tykkelse: Ca. 35 cm

Oprindelige mål: Fuld højde 315 cm, Højde over gulvet 218 cm. A-siden 88 cm bred, B-siden 104 cm.

Tilstand: B-sidens øverste runer meget utydelige.


Stikord:


Dobbeltlæsning
Gørlev-formel
Futhark-indskrift

Indskrift(er):

DK nr.: Sj 46

Dansk oversættelse:
Tjodvi rejste denne sten efter Odinkar. fuþąrkhniastbmlR. Nyd kumlet vel! {þmk} Tidsel, mistelten, lille kiste. Jeg satte runerne rigtigt. Gunne, Armund...

English translation:
Þjóðvé raised this stone in memory of Oðinkárr. (Fuþork). Make good use of the monument! {þmkiiissstttiiilll} = Thistle, mistletoe, casket. I placed the runes rightly. Gunni, Armundr ...

Transskription:
Þiūðvī ræisþi stæin þannsi æft Ōðinkaur. FuþąrkhniastbmlR. Niūt vel kumbls! þmkiiissstttiiilll [=þistill/mistill/kistill], iak satta rū[na]R ret. Gunni, ArmundR ...

Translitteration:
Side A þiauþui : risþi : stin þąnsi : aft uþinkaur : | fuþąrkhniastbmlR : niut ual kums : Side B þmkiiissstttiiilll (:) iak sata ru--ri(t) | kuni armutR kru(b)------

Ornamenteret: Nej.

Oversættelses- og sagkommentar:
Opløsningen af den i anden sammenhæng kendte *Gørlev-formel (þmkiiissstttiiilll) er sikker, men formålet med den uvist. Af gamle træk i indskriften må fremhæves ansuR-runen med højtsiddende bistave samt bevaret /R/ efter dental i ArmundR.

Læsningskommentar:
Runerne på den øverste del af B-siden vanskelige at læse, slutningen skadet. Trepunktskilletegn på A-siden bortset fra efter kums. *Dobbeltlæsning i "ru--ri(t)" af r-runen som R og r: "ru[na]R ret"

Tolkningskommentar:
Gunni, Armundr ... tilføjet af en anden rister?

Særlige tegn: ą med højtsiddende bistave.

Runetypologi:
Vikingetid (V).

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Olddansk.

Runehøjde: 17-32 cm

Skilletegnstype(r): To punkter, Tre punkter.

Skriftordning: To parallelle linjer med rammestreger på henholdsvis A- og B-siden.

Indskriftplacering:
På begge sider af stenen.

Autenticitet: Ægte.

DR-nr.: 239