Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 11)(indskriftid: 11)

Thumbnails af billeder:

   

Stamdata:

Titel: Gallehus-horn 2†

Alternativ titel: Guldhornet

Fundomstændigheder:
Fundet af Jerk Lassen ved gravning ca. 20 m fra det runeløse guldhorn (fundet 1639).

Opbevaringssted: Tabt. Inventarnr. hentyder til kopien af guldhornet. Guldhornskopierne (forgyldt sølv) kan ses i Nationalmuseets permanente oldtidsudstilling.

Genstandstype: Horn.

Anvendelse: Ceremonielt(?) drikkehorn(?)

Ejerinstitution: Nationalmuseet
Frederiksholms Kanal 12
1220 København K.
Danmark

Inventarnr.: 19015

Sb-nr.: 4

Datering: 400-450

Dateringssikkerhed: Nogenlunde Sikker.

Dateringskommentar: Arkæologisk på grundlag af billedfremstillingerne.

Fundsted: Tønder (Amt), Tønder (Herred), Møgeltønder (Sogn). Nr.: 210502

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
1734

Arkæologisk periode: Ældre germansk jernalder.

Overordnet materiale: Metal.

Underordnet materiale: Guld.

Dimensioner: Ca. 50 cm

Bredde: Ca. 30 cm

Oprindelige mål: Beregnet ud fra afbildninger. Bredden angiver det øvre tværsnit.

Tilstand: Tabt.


Litteraturhenvisning(er):


Andersen, Harry 1988 (1988): On the Meaning of the Name HlewagstiR NOWELE 11 p. 73-88. Odense University Press,

Jackson, Peter 2012 (2012): Det urnordiska namneelementet -gastiz. Några språk- och religionshistoriska sonderingar Studia Anthroponymica Scandinavica 30 p. 5-18.

Peterson, Lena 2004 (2004): Lexikon över urnordiska personnamn p. 11. Institut för språk och folkminnen, Uppsala http://www.sprakochfolkminnen.se/download/18.5e02b54a144bbda8e9b1c11/1398151044347/urnordiska-person


Stikord:


Guldhornet
Stavrim
Patronymikon
Mestersignatur

Indskrift(er):

DK nr.: SJy 60

Dansk oversættelse:
Jeg HlewagastiR (Lægæst) HoltijaR (fra Holt eller Holtes søn) gjorde hornet.

English translation:
I HlewagastiR ('Hlégestr') HoltijaR (of Holt, Holti's son) made the horn.

Transskription:
Ek HlewagastiR HoltijaR horna tawido.

Translitteration:
[ek hlewagastiR : holtijaR : horna : tawido :]

Ornamenteret: Ja.

Ornamenteringens udformning:
Kendt fra gamle afbildninger: Indpunslede dekorationer og påloddede mytiske(?) figurer.

Oversættelses- og sagkommentar:
Indskriften er en jeg-formel, formentlig med en *mestersignatur HlewagastiR ’Lægæst’(?). Tolkningen af førsteleddet er meget omdiskuteret, enten er det urgermansk urg. *hlewa- ’læ, lun’, on. hlé ’læ, beskyttelse’; ellers urg. *hlewa- ’rygte’ til en rod ’høre’ som on. hljóð ’lyd’, men kendt som ’rygte’ uden for germansk, fx græsk kléos ’ry’. Begge tolkninger kendes fra navne. Andetleddet er urgermansk *gastiz ’gæst’, on. gestr. HoltijaR er enten afledning af en stedsbetegnelse eller et *patronymikon.

Læsningskommentar:
Sikker, skønt baseret på tegninger.

Tolkningskommentar:
ek skrevet sammen med navnet. *Stavrim eller tilfældighed.

Særlige tegn: Kort vinkelformet k; todelt, liggende j, længe fejlagtigt opfattet som en ng-rune.

Runetypologi:
Urnordisk (U).

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Urnordisk.

Skilletegnstype(r): Fire/fem punkter.

Skriftordning: Lineær, højrevendt.

Indskriftplacering:
Langs mundingen.

Autenticitet: Ægte.

Runegengivelse: Ældre runer, dobbeltstregede og udfyldt med skravering, bortset fra det sidste ord: tawido.

DR-nr.: 12 †

KJ nr.: 43