Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 1053)(indskriftid: 1233)

Thumbnails af billeder:

Stamdata:

Titel: Gammel Stenderup-brakteat

Fundomstændigheder:
Brakteaten er et løsfund. Angiveligt skulle den være fundet i en mose omkring 1700; indleveret 1953.

Genstandstype: Brakteat.

Genstandstypekommentar: C-brakteat

Ejerinstitution: Nationalmuseet, Kgl. Mønt- og Medaillesamling
Frederiksholms Kanal 12
1220 København K.

Inventarnr.: KP 2126a

Datering: 450-540

Dateringssikkerhed: Nogenlunde Sikker.

Fundsted: Svendborg (Amt), Sallinge (Herred), Vester Hæsinge (Sogn). Nr.: 090425

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
1700

Arkæologisk periode: Ældre germansk jernalder.

Overordnet materiale: Metal.

Underordnet materiale: Guld.

Oprindelige mål: Diameter: 23,8mm

Tilstand: Okay stand; brakteaten er slidt rundt langs motivets rand og har et par ridser i motivets center.


Litteraturhenvisning(er):


Hauck et al (red.). 1986 Hauck, Karl; M. Axboe; K. Düwel; L. von Padberg og C. Wypior (1986): Die Goldbrakteaten der Völkerwanderungszeit: 2,1 Ikonographischer Katalog (IK 2, Text). p. 66ff.. Wilhelm Fink Verlag, München.

Indskrift(er):

DK nr.: Fyn IK 251

Dansk oversættelse:
Utolket.

English translation:
...

Transskription:
...

Translitteration:
:lalllltigþtluuuugl--þls-o-la(u)ilatl

Ornamenteret: Ja.

Ornamenteringens udformning:
Brakteaten viser et stort, venstrevendt mandshoved med skraveret hårpragt og sløjfe i nakken. Mandens perlebesatte hals hviler på et understående dyr med en lang, strittende tunge, som mandshovedet bider/hvisker i øret. Motivet er omsluttet af runeindskrift unden randbånd. Motivmæssigt genfinder vi temaet med at berøre/bide/hviske i øret på Broholm, IK225, Ågedal, IK1, og Halvskov, IK70, tilmed er de alle omsluttet af et randbånd med indskrift (Hauck et al. 1986: Bd.2:66).

Oversættelses- og sagkommentar:
Erik Moltke har en anden, lidt afvigende læseordning. Han begynder under øskenen i modsætning til IK, der begynder under skilletegnet (jf. IK Nr. 251 med henvisninger).

Runetypologi:
Urnordisk (U).

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Utolket.

Skilletegnstype(r): To punkter.

Skriftordning: Højrevendt

Indskriftplacering:
Motivet er omsluttet af runeindskrift unden randbånd.

Autenticitet: Ægte.

Andet nr.: IK251