Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 409)(indskriftid: 9257)

Thumbnails af billeder:

Stamdata:

Titel: Geltorf-brakteat 2

Fundomstændigheder:
Brakteaten tilhører et depot fundet ved markarbejde i 1876. Depotet omfatter desuden Geltorf 1, IK254.

Genstandstype: Brakteat.

Genstandstypekommentar: A-brakteat

Ejerinstitution: Archäologisches Landesmuseum Schloss Gottorf
Schloss Gottorf
DE-24837 Schleswig
Tyskland

Inventarnr.: 4984

Datering: 450-540

Dateringssikkerhed: Nogenlunde Sikker.

Fundsted: Schleswig-Flensburg (Amt), Haddeby (Herred), Geltorf (Sogn). Nr.: Schl 2

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
1876

Arkæologisk periode: Ældre germansk jernalder.

Overordnet materiale: Metal.

Underordnet materiale: Guld.

Oprindelige mål: Diameter: 54,1mm

Tilstand: God

Indskrift(er):

DK nr.: Sl IK 255

Dansk oversættelse:
... (utolket)

English translation:
...

Transskription:
...

Translitteration:
lalgwu

Ornamenteret: Ja.

Ornamenteringens udformning:
Brakteaten viser et stort venstrevendt hoved med et fuglehoved i enden af hårpragtens hale. Langs randen af motivet - fra over hovedet ved fuglens næb til ud for næsen - er der indpræget otte perler/prikker. Under disse og ud for ansigtets mund ses et svastika. Ifølge IK er ‘Fuglehalen’ i ansigtsmotivets hårpragt beslægtet med Skonager 2, IK162,1. Desuden må brakteaten siges at være nært beslægtet med Darum 3, 162,2, ligesom der kan spores ligheder med Broholm 1, IK225, og Sjælland 3, IK329, (Hauck et al. 1986:Bd.2:71).

Oversættelses- og sagkommentar:
Illustration: IK

Runetypologi:
Urnordisk (U).

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Urnordisk.

Skilletegnstype(r): Ingen skilletegn.

Skriftordning: Højrevendt

Indskriftplacering:
Indskriften er placeret langs motivets rand, bag og under det venstrevendte ansigt.

Autenticitet: Ægte.

DR-nr.: BR 2