Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 350)(indskriftid: 350)

Thumbnails af billeder:

Stamdata:

Titel: Getinge-sten 1

Fundomstændigheder:
Stenen sad da den blev fundet i den sydlige kirkevæg, men blev udtaget og genindsat i 18. årh. og endelig udtaget og opstillet i kirkens våbenhus i 1937.

Opbevaringssted: Kirkens våbenhus.

Genstandstype: Gravsten.

Genstandstypekommentar: Salvén og Ljunggren (1938) mener at stenen har været låg til en gravkiste, men i DR anses det som sandsynligere at stenen har været rejst.

Ejerinstitution: Kirken (menighedsrådet)

Datering: 1100-1300

Dateringssikkerhed: Nogenlunde Sikker.

Dateringskommentar: Arkæologisk datering til romansk tid.

Fundsted: Hallands län (Amt), Halmstads (Herred), Getinge (Sogn). Nr.: SV4301

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
1668

Arkæologisk periode: Ældre middelalder.

Overordnet materiale: Sten.

Underordnet materiale: Granit.

Dimensioner: 166 cm

Bredde: 52-55 cm

Tykkelse: 20-28 cm

Indskrift(er):

DK nr.: Hal 1

Dansk oversættelse:
Rand lod rejse denne sten ... Ejnar huggede runerne.

English translation:
Randr had the stone raised ... Einarr cut the runes.

Transskription:
Randr let ræisa stæin ... Æinar hiog ru[nar].

Translitteration:
Side A rantr (:) (l)i(t) : ræisa : stain : þ... | æ-... | toi a(k)ia---- Side B æinar : iok : ru...

Ornamenteret: Ja.

Ornamenteringens udformning:
Stenen er ornamenteret på "forsiden" med et fabeldyr, en fugl, en palmet, to korsfigurer og en lille geometrisk figur (triquetra). Kanterne er ornamenteret med tovstav og den ene smalside med en buerække.

Runetypologi:
Middelalder (M).

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Gammeldansk.

Runehøjde: 5,5-6,5 cm

Skilletegnstype(r): Enkelt punkt, To punkter.

Indskriftplacering:
På begge stenens bredsider.

Autenticitet: Ægte.

DR-nr.: 355