Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 43)(indskriftid: 43)

Thumbnails af billeder:

Stamdata:

Titel: Give-rude

Fundomstændigheder:
Glasstykket med runer blev i 1904 fundet sammen med andre glasrudefragmenter i fundamentet til det oprindelige frådstensalter.

Genstandstype: Vinduesrude.

Anvendelse: Et stykke glas fra en større malet glasrude.

Ejerinstitution: Nationalmuseet
Frederiksholms Kanal 12
1220 København K.
Danmark

Inventarnr.: D 5820

Datering: 1100-1250

Dateringssikkerhed: Sikker.

Dateringskommentar: Arkæologisk datering.

Fundsted: Vejle (Amt), Nørvang (Herred), Give (Sogn). Nr.: 170804

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
1904

Arkæologisk periode: Ældre middelalder.

Overordnet materiale: Andet.

Underordnet materiale: Glas.

Dimensioner: 7,9 cm

Bredde: 3,3 cm

Tilstand: Stykket er et fragment.

Indskrift(er):

DK nr.: SJy 8

Dansk oversættelse:
Indskriftens fragmentariske tilstand tillader ikke en tolkning, men sproget synes rimeligvis at have været gammeldansk.

Transskription:
...

Translitteration:
furðik...

Ornamenteret: Nej.

Ornamenteringens udformning:
Fragmentet er del af en bemalet rude som, ifølge DR, menes at have forestillet en ærkebiskop.

Læsningskommentar:
Udformningen af runerne med seriffer (fødder) er udtryk for påvirkning fra den latinske bogstavskrift.

Særlige tegn: Runen translittereret ð er en thorn-rune med to bælge til højre for hovedstaven. Runen blev brugt i sen middelalder for at skelne den stemte dentalspriant (ð) fra den ustemte (ϸ).

Runetypologi:
Middelalder (M).

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Gammeldansk.

Skilletegnstype(r): Ingen skilletegn.

Autenticitet: Ægte.

DR-nr.: 45