Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 106)(indskriftid: 106)

Thumbnails af billeder:

       

Stamdata:

Titel: Gjesing-gravsten 1

Alternativ titel: Gesing-sten 1, Gæssingholm-stenen

Fundomstændigheder:
Fundet udenfor Gjesingholms (nu Løvenholm) kapeldør, efter sigende oprindeligt overflyttet fra Gjesing kirkegård.

Opbevaringssted: 1821 kom stenen til København og er nu på Nationalmuseet.

Genstandstype: Gravsten.

Genstandstypekommentar: Liggende trapezformet ligsten.

Ejerinstitution: Nationalmuseet
Frederiksholms Kanal 12
1220 København K.
Danmark

Inventarnr.: DLXVI

Datering: 1100-1250

Dateringssikkerhed: Nogenlunde Sikker.

Dateringskommentar: Stilhistorisk datering til romansk tid.

Fundsted: Randers (Amt), Sønderhald (Herred), Gjesing (Sogn). Nr.: 141004

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
1627

Arkæologisk periode: Ældre middelalder.

Overordnet materiale: Sten.

Underordnet materiale: Granit.

Dimensioner: 163 cm

Bredde: 44-48,5 cm

Tykkelse: 25 cm

Oprindelige mål: Tykkelsen er målt det største sted.

Tilstand: Stenen har et brud lidt under midten. Den ene af de to sider med runer er noget beskadiget.

Indskrift(er):

DK nr.: MJy 62

Dansk oversættelse:
Thved(?) gjorde dette hvalv (=kisteformet romansk gravsten) over Thyræ Ebbesøn Lave. Vi beder Maria vise nåde mod sjælen. Nikolaus vogte. Horder.

English translation:
{þuæþ} made this vault over Þyrgeirr Short Ebbi's son. We (?) pray Mary be gracious to his soul. May Nikulás guard. Horderus.

Transskription:
{þuæþ} gærþi þænni hwælf yfæ Þyrger Æbba sun Lagæ ... Mari ... Niklaos gæti. Horderus.

Translitteration:
Side A þuæþ : gæþi : þyni : oæuf : yfæ : þyriæ : æbi : sun : la=khæ Side B (:) wis : beþ(i)(y) : m[ar](i) : (n)aa=bisy=ll : niklaos : gæti Side C HORDERuS/HOrDEruS

Ornamenteret: Nej.

Ornamenteringens udformning:
Oversiden uden runer er forsynet med 2 billedfelter. Det øverste og største viser en bisp med bispestav. Det nedre Gudslammet. Begge felter er i relief og er indrammet af en portal i relief og tovsnoede kanter yderst langs stenens langsider.

Oversættelses- og sagkommentar:
Oversættelsen søger at give meningen i et formodet forlæg. "Nikolaos gæti" og evt. billedfremstillingen sigter til den meget populære skytshelgen og helgenbiskop Nikolaus af Myra, populær helgen blandt søfarende og købmænd, som lever videre i nutiden som julemanden (jf. engelsk Santa Claus) (jf. Moltke 1985:412f.).

Tolkningskommentar:
Indskriftens ortografi er ejendommelig, måske som følge af, at stenhuggeren har misforstået et forlæg for indskriften. Formen þyriæ svarer dog godt til middelalderlige, former af navnet Thorger (Danmarks gamle Personnavne 1, spalte 1444-1447).

Særlige tegn: Den gamle yR-rune er translittereret y, og stungent u som w, men lydværdien er usikker; o-runen er gennemstreget. Side C er overvejende skrevet med majuskler (gengivet med store bogstaver), men u og måske r med runer.

Runetypologi:
Ubestemt.

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Gammeldansk.

Runehøjde: 14-15 cm

Skilletegnstype(r): To punkter, Tre punkter.

Skriftordning: Runeindskriften begynder til venstre for bispehovedet og ender til højre for det. Horders navn står på kanten af stenens hovedende.

Indskriftplacering:
På stenens smalsider.

Autenticitet: Ægte.

DR-nr.: 111

DRM-nr.: VI, 10