Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 118)(indskriftid: 118)

Thumbnails af billeder:

   

Stamdata:

Titel: Glenstrup-sten 2

Alternativ titel: Handest-stenen

Fundomstændigheder:
Runerne blev opdaget efter at stenen var flyttet fra "ødekirken" i Handest og anbragt som hjørnesten i et tørvehus. Den blev udtaget i 1881, en tid opstillet ved landevejen.

Opbevaringssted: Glenstrup Kirkes våbenhus.

Genstandstype: Runesten.

Anvendelse: Runesten genanvendt som bygningselement først i kirke siden i tørvehus.

Ejerinstitution: Kirken (menighedsrådet)

Sb-nr.: 134

Datering: 970-1020

Dateringssikkerhed: Nogenlunde Sikker.

Dateringskommentar: Sprog- og runetypologisk datering.

Fundsted: Randers (Amt), Nørhald (Herred), Glenstrup (Sogn). Nr.: 140604

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
1877

Arkæologisk periode: Yngre vikingetid.

Overordnet materiale: Sten.

Underordnet materiale: Granit.

Dimensioner: 147 cm

Bredde: 54 cm

Tykkelse: 47 cm


Stikord:


Konturordning

Indskrift(er):

DK nr.: MJy 49

Dansk oversættelse:
Toke satte denne sten efter Uflå (eller Yfle?), sin fader, en meget god thegn.

English translation:
Tóki placed this stone in memory of Óflár/Ýfli, his father, a very good þegn.

Transskription:
Tōki satti stēn þannsi æftiR Ūflā/Ȳfla, faður sinn, harða gōðan þegn.

Translitteration:
Side A tuki : sati : stin : þąnsi : iftiR : ufla : faþur : sin : harþa : ku Side B þan : þign :

Ornamenteret: Ja.

Ornamenteringens udformning:
På bagsiden er der en billedfremstilling af en hind og en hjort. Sandsynligvis en kristen billedfremstilling (den knyttes dog af Niels Åge Nielsen til Frey (1983:173)).

Tolkningskommentar:
Navnet på den afdøde er enten adj. 'flāR' falsk med negativpræfiks, "den u-falske", (Peterson 2007: 171) eller et ellers ukendt Ȳfli "lille ugle" af fuglebetegnelsen 'ūfR' (Peterson 2007: 259).

Særlige tegn: Den sidste k-rune i "þign" er stungen.

Runetypologi:
Vikingetid (V).

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Olddansk.

Runehøjde: 10,5-14,5 cm

Skilletegnstype(r): To punkter.

Skriftordning: Bredsidens tekstbånd (i *konturordning) begynder i nedre venstre hjørne, og indskriften fortsætter nedefra og op på smalsiden.

Indskriftplacering:
På stenens bredside med en tilføjelse på stenens højre smalside.

Autenticitet: Ægte.

DR-nr.: 123

DRM-nr.: II, 52