Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 222)(indskriftid: 222)

Thumbnails af billeder:

Stamdata:

Titel: Glumsø-sten

Alternativ titel: Åsø-stenen

Fundomstændigheder:
Stenen fandtes som brudstykke i en have i Åsø i 1910. Ejeren havde nedtaget det fra Gaarden, hvor det først havde tjent som Trappesten, senere som Fundament for Skorstenen; det var i sin Tid ved en Reparation af Glumsø Kirke udtaget af Kirkemuren. Ejeren havde tænkt at anvende det som Gravsten for sig selv, men afhændede det til Museets 2. Afd.

Opbevaringssted: Nationalmuseet.

Genstandstype: Runesten.

Anvendelse: Runesten genanvendt som bygningssten.

Ejerinstitution: Nationalmuseet
Frederiksholms Kanal 12
1220 København K.
Danmark

Inventarnr.: D 3989

Sb-nr.: 6

Datering: 970-1020

Dateringssikkerhed: Nogenlunde Sikker.

Dateringskommentar: Rune- og sprogtypologisk datering.

Fundsted: Præstø (Amt), Tybjerg (Herred), Glumsø (Sogn). Nr.: 050704

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
1910

Arkæologisk periode: Vikingetid.

Overordnet materiale: Sten.

Underordnet materiale: Granit.

Dimensioner: 52 cm

Bredde: 83 cm

Tykkelse: 18 cm

Oprindelige mål: Den oprindelige størrelse kan ikke fastslås.

Tilstand: Stenen er et fragment.


Stikord:


Bustrofedon

Indskrift(er):

DK nr.: Sj 90

Dansk oversættelse:
... til minde om ... Næve ...

English translation:
... in memory of ... the Fist ...

Transskription:
... at ... Næfa ...

Translitteration:
...ra(t)(i) : -... | ...- : at : ma(i)... | ...(u) : nafa : ... | ...k : þika ...

Ornamenteret: Nej.

Særlige tegn: Rundt hoved på m-runen.

Runetypologi:
Vikingetid (V).

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Olddansk.

Runehøjde: 18-20,5 cm

Skilletegnstype(r): To punkter.

Skriftordning: *Bustrofedon.

Indskriftplacering:
Bredside

Autenticitet: Ægte.

DR-nr.: 226