Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 605)(indskriftid: 605)

Thumbnails af billeder:

   

Stamdata:

Titel: Gudme-brakteat 1

Alternativ titel: Gudme II-B

Fundomstændigheder:
Brakteaten tilhører et depot fundet ved arkæologisk udgravning i et stolpehul på Gudme II-pladsen i 1982. De øvrige genstande omfatter de tre stempelidentiske Gudme 2, IK392, Gudme 3, IK393, en skriftløs B-brakteat, IK391, tre D-brakteater, IK455,2, to guld vedhæng, en guldfingerring med tre snoninger, en guldknop med almandiner samt en sølvdenar (Faustina II) med øsken.

Genstandstype: Brakteat.

Genstandstypekommentar: B-brakteat. Stempelidentisk med Killerup-brakteatfragment 1, Fyn IK 51,2, men derimod ikke med en indskriftløs brakteat fra Faxe, som af Karl Hauch fejlagtigt blev tildelt IK-nummer 51,1 (oplyst i mail af Morten Axboe marts 2017). Om Drei Götter-motivet se under Killerup 2.

Ejerinstitution: Nationalmuseet
Frederiksholms Kanal 12
1220 København K.
Danmark

Inventarnr.: D 38/83

Datering: 450-540

Dateringssikkerhed: Nogenlunde Sikker.

Fundsted: Svendborg (Amt), Gudme (Herred), Gudme (Sogn). Nr.: 090104

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
1982

Arkæologisk periode: Ældre germansk jernalder.

Overordnet materiale: Metal.

Underordnet materiale: Guld.

Oprindelige mål: Diameter: 54,95mm

Tilstand: God stand; lettere smudset overflade.


Litteraturhenvisning(er):


Imer, Lisbeth M. 2014 (2015): Jernalderens runeindskrifter i Norden - Katalog Aarbøger for nordisk Oldkyndighed og Historie 2014 p. 98. Det Kgl. Nordiske Oldskriftselskab, København

Hauck et al (red.). 1989 Hauck, K.; M. Axboe; K. Düwel; L. von Padberg og H. Rulffs (1989): Die Goldbrakteaten der Völkerwanderungszeit: 3,1 Ikonographischer Katalog (IK 3, Text). p. 305. Wilhelm Fink Verlag, München.

Indskrift(er):

DK nr.: Fyn IK 51,3

Dansk oversættelse:
...

English translation:
...

Transskription:
...

Translitteration:
undR

Ornamenteret: Ja.

Ornamenteringens udformning:
Brakteatens centrale figur er venstrevendt og har en hævet højre arm, som muligvis holder et våben. Den venstre hånd holder om håndledet på en bagvedstående, ligeledes venstrevendt, figur, som bærer et spyd i den modsatte hånd. Overfor disse ses en højrevendt figur, som holder en ring i sin ene hånd, har kappe på, eller måske en vinge, og en takket pind i nakken, som bl.a. er blevet tolket som en mistelten. Over de to venstrevendte figurers hoveder ses en ligeledes venstrevendt fugl, og foran den højrevendte figur ses også noget, der kunne minde om ormedyr. Motivet har nære ikonografisk ligheder med Danmark 10, IK39, Skovsborga-b, IK165, og vi kan ligeledes spore nære ligheder på den runeløse Danmark 9, IK40. IK angiver at brakteaten er stempel-identisk med fragmentet af Killerup 1, IK51,2, og en runeløs Faxe-brakteat, IK51,1. Den runeløse Faxe-brakteat er dog ikke af samme præg, trods dens mange ligheder. Axboe bekræfter dette per mail, marts 2017, og oplyser at nummeringen desværre ikke stod til at ændre, da det blev bemærket (Imer 2014: 98; Hauck et al. 1989:305).

Oversættelses- og sagkommentar:
Illustration: IK Foto: Lennart Larsen

Runetypologi:
Urnordisk (U).

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Urnordisk.

Skilletegnstype(r): Ingen skilletegn.

Skriftordning: Højrevendt

Indskriftplacering:
Indskriften er placeret øverst til venstre ved motivets rand.

Autenticitet: Ægte.