Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 612)(indskriftid: 612)

Thumbnails af billeder:

Stamdata:

Titel: Gudme-brakteat 3

Alternativ titel: Gudme-II 3

Fundomstændigheder:
Brakteaten tilhører et depot fundet i 1982 i et stolpehul på Gudme II-pladsen. Arkæologisk udgravning. De øvrige genstande omfatter tre stempel-identiske Gudme 1, IK 51,3, en Gudme 3, IK393, en skriftløs B-brakteat, IK 391, tre ens D-brakteater, IK 455,2, to guldvedhæng, en guldfingerring med tre snoninger, en guldknop med almandiner samt en sølvdenar (Faustina II) med øsken.

Opbevaringssted: Nationalmuseet.

Genstandstype: Brakteat.

Genstandstypekommentar: C-brakteat

Ejerinstitution: Nationalmuseet
Frederiksholms Kanal 12
1220 København K.
Danmark

Inventarnr.: D 45/83

Datering: 450-540

Dateringssikkerhed: Nogenlunde Sikker.

Fundsted: Svendborg (Amt), Gudme (Herred), Gudme (Sogn). Nr.: 090104

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
1982

Arkæologisk periode: Ældre germansk jernalder.

Overordnet materiale: Metal.

Underordnet materiale: Guld.

Oprindelige mål: Diameter: 30mm

Tilstand: God stand med en lettere smudset overflade.


Litteraturhenvisning(er):


Hauck et al. 1989 Hauck, K.; M. Axboe; K. Düwel; L. von Padberg og H. Rulffs (1989): Die Goldbrakteaten der Völkerwanderungszeit. 3,1 Ikonographischer Katalog (IK 3, Text). p. 312ff.. München

Indskrift(er):

DK nr.: Fyn IK 393

Dansk oversættelse:
...

English translation:
...

Transskription:
...

Translitteration:
...

Ornamenteret: Ja.

Ornamenteringens udformning:
Brakteaten viser et højrevendt menneskehoved med et stort spiraløre over et ligeledes højrevendt dyr med et øre og enorme horn. Sidestillet med andre brakteater som tilhører denne motivkreds, Han og hesten, virker prægningen detaljefattig. Konturmæssigt er der ligheder, som går igen på Ågedal, IK1, Bolbro 2, IK31, og Halskov, IK70. Blandt andet omsluttes de alle af et randbånd med runer el. rune-lignende tegn. Det hornede dyrs positionering af for- og bagben minder også om hinanden, ligesom de alle viser menneskehovedets læber i berøring med dyrets øre (Hauck et al. 1989:Bd.3:312).

Oversættelses- og sagkommentar:
Illustration: IK

Læsningskommentar:
Skriftbåndet består af runelignende tegn, d, h, n, t, g.

Runetypologi:
Urnordisk (U).

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Utolket.

Skilletegnstype(r): Ingen skilletegn.

Indskriftplacering:
Indskriften er placeret i et randbånd, som omslutter motivet.

Autenticitet: Ægte.

Andet nr.: IK393