Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 354)(indskriftid: 354)

Thumbnails af billeder:

Stamdata:

Titel: Gummarp-sten†

Fundomstændigheder:
Stenen lå i "Gommor Eng" tæt ved Sölvesborg Slot da den blev tegnet af Jon *Skonvig ca. 1627. stenen blev overført til København i 1652 og gik tabt ved Københavns brand i 1728.

Opbevaringssted: Tabt.

Genstandstype: Runesten.

Ejerinstitution: Ikke valgt

Datering: 600-700

Dateringssikkerhed: Nogenlunde Sikker.

Dateringskommentar: Sprog- og runetypologisk datering.

Fundsted: (Amt), (Herred), (Sogn). Nr.: Ikke valgt

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
Ca. 1627

Arkæologisk periode: Yngre germansk jernalder.

Overordnet materiale: Sten.

Underordnet materiale: Ubestemt.

Oprindelige mål: Ifølge Jon Skonvig 1 alen(ca. 62 cm) høj og firkantet.

Tilstand: Gået tabt ved Københavns brand i 1728.


Litteraturhenvisning(er):


Moltke, Erik 1956-58 (1956, 1958): Jon Skonvig og de andre runetegnere. Et bidrag til runologiens historie i Danmark og Norge I. Billeder og kildetext. II Skildring og kommentar Bibliotheca Arnamagnæana. Supplementum 1-2 p. bind 2 (1958) s. 94-98. Ejnar Munksgaard, København

Birkmann, Thomas 1995 (1995): Von Ågedal bis Malt. Die skandinavischen Runeninschriften vom Ende des 5. bis Ende des 9. Jahrhunderts Ergänzungsbände zum Reallexikon der Germanischen Altertumskunde 12 p. 116-118. Walter de Gruyter, Berlin

Peterson, Lena 2004 (2004): Lexikon över urnordiska personnamn . Institut för språk och folkminnen, Uppsala http://www.sprakochfolkminnen.se/download/18.5e02b54a144bbda8e9b1c11/1398151044347/urnordiska-person


Stikord:


Skonvig
Begrebsruner
Variationsprincippet
Lister-stenene

Indskrift(er):

DK nr.: Bl 2

Dansk oversættelse:
HaþuwulfR (Hådulv) - satte tre stave fff.

English translation:
HaþuwulfR(Höðulfr) placed three staves fff.

Transskription:
HaþuwulfR(?) satte staba þria fff.

Translitteration:
Side A [(h)AþuwolAfA] Side B [sAte] Side C [(s)tA(b)A þr(i)a] Side D [fff]

Ornamenteret: Nej.

Oversættelses- og sagkommentar:
Det er omstridt om Hådulv satte, eller stenen står efter ham (jf. DR sp. 406f., Moltke 1958: 94-98). Da der er tale om runesten rejst af en familieklan (jf. *Lister-stenene), hvis mandlige medlemmer bærer allittererende, sammensatte personnavne efter *variationsprincippet, er det vanskeligt at afgøre spørgsmålet. Der har været argumenteret for, at Hådulv rejste Gummarp-stenen såvel som Stentoften, Bl 3, og Istaby, Bl 4. De tre stave sigter til f-runerne, der rimeligvis er anvendt som *begrebsruner. Navnet HaþuwulfR består af førsteleddet Haþu-, oldnordisk hǫð 'strid' og wulfR 'ulv'.

Læsningskommentar:
Det er uvist, om indskriften er fuldstændig, efter Erik Moltkes mening er kun noget af stenens fod slået af (Moltke 1958: 94-98).

Tolkningskommentar:
Det har været diskuteret, om 'hAþuwolAfA' på side A er stenrejseren (i givet fald savnes nominativsmærket -R) eller navnet på den afdøde i akkusativ (i så fald mangler præpositionen "efter" og et subjekt for "satte").

Særlige tegn: Både a- og A-rune (som vikingetidens h-rune).

Runetypologi:
Senurnordisk (U).

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Urnordisk.

Skilletegnstype(r): Ikke defineret.

Skriftordning: En lodret linje på hver side.

Indskriftplacering:
På stenens fire sider.

Autenticitet: Ægte.

DR-nr.: 358 †

KJ nr.: 95