Opslag - Enkelt genstand

Runedatabasens informationer for denne genstand: (genstandid: 291)(indskriftid: 291)

Thumbnails af billeder:

       

Stamdata:

Titel: Hällestad-sten 1

Fundomstændigheder:
De tre Hällestad-sten blev opdaget 1668 af præsten i kirkemuren, delvis dækket af jord. Her blev de tegnet af M. D. Rönnou i 1716. Den præcise placering i kirkebygningen samt deres oprindelige plads er ukendt, men de har utvivlsomt indgået i det samme monument på linje med Västra Strö eller Hunnestad.

Opbevaringssted: Hällestad-stenene fik deres nuværende placering i forbindelse med den af J.E. Söderlund tegnede forlængelse af kirken med tværskib og kor fra 1854., hvor stenene blev placeret i øjenhøjde på korarmenes østsider.

Genstandstype: Runesten.

Anvendelse: Runesten genanvendt som bygningselement i kirke.

Ejerinstitution: Kirken (menighedsrådet)

Datering: 970-1020

Dateringssikkerhed: Nogenlunde Sikker.

Dateringskommentar: Rune- og sprogtypologisk datering. Det er sandsynligt, at teksten på stenen kan kædes sammen med slaget på Fyrissletterne ved Uppsala i 980'erne, skønt det er omstridt (se Snædal 1985, Stoklund 1991: 292 med henvisn.)

Fundsted: Skåne län (Amt), Torna (Herred), Hällestad (Sogn). Nr.: SV1912

Fundstedssikkerhed: Sikker.

Fundår:
1668

Arkæologisk periode: Yngre vikingetid.

Overordnet materiale: Sten.

Underordnet materiale: Sandsten.

Dimensioner: 133 cm

Bredde: 50 cm

Tykkelse: ukendt

Oprindelige mål: Stenen sidder indmuret i korets sydøstlige hjørne, og tykkelsen kan derfor ikke angives.


Litteraturhenvisning(er):


Snædal, Thorgunn 1985 (1985): "Han flydde inte vid Uppsala...". Slaget på Fyrisvallarna och några skånska runstenar. ale. Historisk tidskrift för Skåneland 2/1985 p. 13-23.

Stoklund, Marie. 1991 Mette Iversen, Ulf Näsman og Jens Vellev (1991): Runesten, kronologi og samfundsrekonstruktion Mammen - Grav, kunst og samfund i vikingetid Jysk Arkæologisk Selskabs Skrifter 28 p. 285-297. Aarhus Universitetsforlag, Århus


Stikord:


Bustrofedon
Metrisk indskrift
Fornyrðislag-strofe

Indskrift(er):

DK nr.: Sk 80

Dansk oversættelse:
Eskil satte denne sten efter Toke Gormssøn, der var ham en huld herre. Han flygtede ikke ved Uppsala. Drenge satte efter deres bror stenen på højen støt med runer. De gik Gorms Toke nærmest.

English translation:
Áskell placed this stone in memory of Tóki Gormr's son, to him a faithful lord. He did not flee at Uppsala. "Drengar" placed in memory of their brother the stone on the hill, steadied by runes. They went closest to Gormr's Tóki.

Transskription:
Āskæll satti stēn þannsi æftiR Tōka, Gōrms sun, sēR hullan drōttin. SāR flō ēgi/ækki at Upsalum. Sattu dræng[i]aR æftiR sinn brōður stēn ā biargi stuððan rūnum. ÞēR Gōrms Tōka gingu nǣstiR.

Translitteration:
Side A : askil : sati : stin : þansi : ift[iR] | : tuka : kurms : sun : saR : hulan : | trutin : saR : flu : aigi : at : ub:|:salum Side B satu : trikaR : iftiR : sin : bruþr | stin : ą : biarki : stuþan : runum : þiR : Side C (k)(u)(r)(m)(s) (:) (t)(u)(k)(a) : kiku : (n)(i)(s)(t)[iR]

Ornamenteret: Nej.

Oversættelses- og sagkommentar:
De to andre Hällestad-sten er knyttet til samme Toke Gormssøn (og samme kamp som Sk 51 Sjörup). Afslutning af indskriften er *metrisk udformet (jf. Ivar Lindquist 1973 (opr. udgivet 1958) samt DR). Lindquist vil - for at få indskriften til at passe med en *fornyrðislag-strofe foretage to dobbeltlæsninger ÞéR [eR] og tilsvarende i Sjörup-stenen meðan [(h)ann]. Dobbeltlæsningen, som ikke følges af fx Niels Åge Nielsen (1981), er heller ikke videreført her.

Tolkningskommentar:
DR opfatter "stuþan" som adj (egl. præt. ptc.). I ord- og saglexikonet til verbet "standa" men i formlæren som en adjektivisk ja-stamme (hvilket snarest peger mod verbet styðja) Her opfattes formen jf. Ivar Lindquist som stuððan, men i så fald uden overgang –ðð- til –dd-. Formen "trikaR" Dreng[i]aR kan evt afspejle overgang af ia-stamme til a-stamme som på moderne islandsk.

Særlige tegn: Stungent k og m.

Runetypologi:
Senvikingetid (V).

Runetypologisikkerhed:
Sikker.

Sprogtype(r): Olddansk.

Runehøjde: 6,5-13 cm

Skilletegnstype(r): To punkter.

Skriftordning: Indskriften i *bustrofedon begynder forneden i venstre side på A-siden (øverst på fot.).

Indskriftplacering:
På tre sider af stenen.

Autenticitet: Ægte.

DR-nr.: 295

DRM-nr.: I, 6